Byens sidste gamle plakatsøjle

0

Byens Hus har virkelig udviklet sig til at fungere som et meget aktivt hus i bymidten. Her mødes og aktiveres unge som ældre. Det er formentlig også en ungdommelig hjerne, der har fostret ideen om den plakatsøjle i træ, der en kort periode har kunnet ses på torvet. Ideen var forfriskende.

Der er dog næppe nogen tvivl om, at der ikke blandt byens borgere, politikere og embedsmænd er flertal for, at en plakatsøjle i den udformning skulle stå på torvet permanent. Roskilde Kommune er i gang med at opsætte plakatsøjler. De er ganske fine, men netop denne plads fortjener vel et eksemplar af de oprindelige originale søjler.

De gamle plakatsøjler
Man skal være gammel for at huske de gamle plakatsøjler på deres oprindelige steder. Så gammel, at det kniber med at huske præcist, hvor de stod. De er fra en tid, hvor tingene blev lavet solidt og med stolthed.

Der findes endnu nogle af de gamle støbejernsvejskilte med byvåbenet. Hvis man ser på kloakdæksler, finder man stadig nogen dæksler med vores flotte byvåben. De er fra en tid, hvor tingene skulle være så flotte som muligt fremfor i dag, hvor ting ofte skal kunne laves så billigt som muligt.

Plakatsøjlen der en kort periode kunne se på Stændertorvet. Foto: Byens Hus.

En søjle reddes
I Roskilde Tidende kunne man i 1965 se et fint foto af en af de gamle plakatsøjler, der dog havde fået en helt ny funktion. Det var tandlægen T. Nayberg som havde fået en af de gamle plakatsøjler opstillet i sin have i Himmelev. Her står søjlen i mere end 20 år dekorativt som espalier for roser. Historien ender dog ikke her. I 1987 forærer Torben Nayberg søjlen til ”Bevaringsforeningen”.

Den var efterhånden noget medtaget, men foreningens bestyrelse besluttede, at den burde renoveres. Der var kyndige medlemmer af foreningen, og de kunne renovere næsten alt. Kun enkelte dele måtte helt udskiftes. I 1988 var der stadig nogen, der kunne svejse støbejern.

Opstilling i 1988
Det var foreningens tanke, at Roskilde Kommune skulle have den gamle søjle forærende, hvis den blev opstillet et egnet sted. Tiden har formentlig ikke været moden, så foreningen vælger at udlåne den til ”Kultursmedjen” i Ringstedgade 26-30. Det var også en fin ide.

Den private ide om at redde de gamle ejendomme og finde ny anvendelse fortjente en anerkendelse. Selvom Kultursmedjen med det gamle Gimle ikke eksisterer i dag, blev de gamle bygninger reddet. Gården, hvor plakatsøjlen blev opstillet, er dog ofte aflåst, og det der burde være et klenodie og indgå i byens rum kan ofte slet ikke ses.

Fortsat mulighed for kommunal overtagelse
Efter at have været i kontakt med ejeren af plakatsøjlen, kan jeg da fortælle, at foreningens tilbud om, at forærer den til Roskilde Kommune stadig står ved magt. Efter næsten 30 år siden sidste renovering, skal den naturligvis renoveres igen.

Foreningen betinger sig naturligt nok af, at den ikke gemmes væk men opstilles ved enten A) Byens Hus på torvet eller B) ved ROMU på Sankt Olai Plads. Det er således helt op til Roskilde Kommune, om den gennemgribende restaurering af den gamle byrådssal sluttes af med opstillingen af den sidste plakatsøjle tæt ved. Jeg synes det vil være en passende ”Krone” på værket.

Deltag i debatten
Del.