Bor der en nisse eller en trold i Gundsølille?

0

Gundsølille ligger i en egn tæt på halvøen Bolund. En egn, der er kendt for trolde. Den mest kendte er netop trolden fra Bolund. Byen ligger midt imellem Ågerup og Kirkerup og har i modsætning til dem ingen kirke. Det er netop det, at der ikke er nogen kirke, der begrundes med en trold. Nationalmuseet begyndte i 1877 en systematisk indsamling af materiale om alle Danmarks kirker, men først i 1933 udkom det første hæfte. I dette meget store værk kan man læse om kirken i Kirkerup:

“Efter et Sagn skulde Kirken først være bygget i Gundsølille, men den maatte flyttes, fordi Byggearbejdet forstyrredes af en Nisse eller en Trold”.

Nationalmuseet henviser i en note til optegnelser i Dansk Folkemindesamling, så det er ganske seriøst.

Gundsølille var nu ikke så lille
Da Gundsølille ikke selv var et sogn, skal man finde oplysningerne om antal indbyggere i 1787 fra optællingen i Kirkerup Sogn. Hele Kirkerup Sogn havde 430 indbyggere, og Gundsølille var den med flest indbyggere: 125 imod Østrups 121. Folketællingen er underskrevet af præsten i Ågerup. Kirkerup var et anneks-sogn til netop Ågerup. I Ågerup var der på samme tid 132 indbyggere. I Kirkerup, hvor kirken lå, var der kun 70 beboere. Det er da på den baggrund ikke så underligt, at man har ville finde en forklaring på, at kirken ikke var blevet bygget i Gundsølille. Ved den tilsvarende optælling samme år havde præsten i Jyllinge noteret, hvem der var den egentlige ejer af fæstebøndernes gårde. På baggrund af de mange kort, der er blevet registreret fra Roskilde Klosters kælder, var klostret i 1799 ejer af en af de store gårde, og Roskilde Domkirkes Gods ejede en del af jorden. Ældre kort antyder en form for sammenhæng mellem Gundsølilles bønder og Roskilde Kloster.

Stadig landsbyidyl
Gundsølille er på mange måder stadig en landsbyidyl, hvor gårde og huse klumper sig lidt sammen, hvor Gundsølillevej og Store Valbyvej mødes i en lille rundkørsel. En fredelig en af slagsen, kun med lokal trafik. Det er ikke stokroser og mange stråtækte huse, der præger den lille by – næ, det er noget så romantisk som storke. Storkene Ida og Emil bliver fulgt hvert år. Hvor mange unger har de fået? Overlever de alle? Om ikke andet viser storkene i Gundsølille, at området stadig har en natur, der tiltrækker både mennesker og storke. Der er ikke langt til indkøb, men man skal dog til Ågerup.

Landsbyidyl i Gundsølille. Flensborg postkort fra 1907.

Gundsølille er skoleby
I den gamle folketælling fra 1787 nævnes der en degn i Kirkerup. Så her var der degneskole. Skolernes historie i hele området er godt belyst. Meget kunne være gået helt anderledes, men i dag er det elever fra de omkringliggende småbyer, der strømmer til Gundsølille for at gå i skole. Der har været truffet mange beslutningen om skoler i området, også efter hård debat. I dag er der en skole beregnet til samme antal elever, som der var indbyggere i hele det gamle Kirkerup Sogn i 1787. Så den lille by, hvor sagnet fortæller, at en nisse eller en trold holdt kirken væk, fik ved hjælp af menneskers beslutninger til gengæld en skole, der kan rumme hele egnens elever helt op til 9. klasse.

Deltag i debatten
Del.