Tyveri ved højlys dag

0

Af Svend Erik Christensen Ringparken 48, Roskilde

Regeringen vil bruge 12 mia. kr. fra Landsbyggefonden til deres ghettoindsats. Pengene skal bl.a. finansiere nedrivning af gode og sunde boliger. Udelukkende fordi de ligger det forkert sted.
Det er tyveri ved højlys dag. Pengene er år efter år indbetalt at lejerne i de almene boliger.

Som beboer i Ringparken betaler jeg årlig omkring 5.000 til Landsbyggefonden. Det er meningen, at pengene skal bruges til renovering og opdatering af de mange almene boliger, som er nedslidte og utidssvarende. Boligselskabet Sjælland har mange projekter på bedding i Roskilde fx i Ringparken.

En tilstandsrapport for vores boligafdeling, der nu omkring 10 år gammel, viste, at bl.a. tag, vinduer, badeværelser skal fornyes. I dag rasler tagstenene ned, når det stormer. På grund af dårlig isolering og kuldebroer er der skimmelsvamp i mange af lejlighederne.

I snart 10 år er der arbejdet med en helhedsplan, der har som mål at fremtidssikre bebyggelsen med bl.a. isolering, nye tage, vinduer, køkkener og badeværelser. Der er også planer om tilgængelighedslejligheder for ældre og handicappede samt større familielejligheder. Alt i alt et boligområde, der vil være attraktivt – også i fremtiden. Denne renovering vil koste omkring 1,5 mio. kr. pr lejlighed. Umiddelbart et stort beløb. Men ikke større end der i dag bruges på renovering af et gammelt nedslidt parcelhus.

Hvis der ikke gøres noget i Ringparken, så vil det hurtig udvikle sig til slum, og den igangværende ændring af beboersammensætningen vil forstærkes, så vi ikke blot står på kanten til at blive en ghetto, men bliver det.

Vi må stoppe dette tyveri af vores penge fra Landsbyggefonden. Der er penge nok i samfundet. Regeringen kan finde pengene til deres ghettoplan ved at droppe indkøb at de nye kampfly. Eller man kan konfiskere værdistigningen på de villaer, der fx har en salgsværdi over 5 mio. kr. Herved kan vi flytte regningen fra Ringparken til Frederiksborgvej.

Deltag i debatten
Del.