Tilbud om genoptræning på AlterG løbebånd

0

Af Annie Larsen (V) Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget

Venstre ønsker, at Roskilde Kommune kan tilbyde bevægelseshæmmede genoptræning/træning på et specielt løbebånd, som næsten ophæver tyngdekraften. Venstre har derfor til Sundheds- og Omsorgsudvalgets næste møde fremsat forslag om, at Roskilde Kommune anskaffer to AlterG løbebånd, det ene placeret i Træningsafsnittet på et plejehjem og det andet i et Sundheds- og Omsorgscenter.

AlterG løbebåndet, som oprindeligt blev udviklet af NASA til træning af astronauter i vægtløs tilstand, bygger på den nyeste computerteknologi og giver mulighed for en ny type vægtaflastende genoptræning/træning.
Den vægtaflastende træning hjælper bevægelseshæmmede til at genvinde funktionsevnen hurtigt, sikkert og smertefrit, fordi noget af tyngdekraften ophæves.

AlterG løbebåndet anvendes til rehabilitering af bevægelseshæmmede, fx genoptræning af personer, der har haft apopleksi, personer med Parkinson, sklerose, senhjerneskade og gigt, geriatriske patienter og nyligt opererede efter fraktur. AlterG’s vægtaflastende metode er videnskabeligt dokumenteret fra Københavns Universitet.

AlterG løbebåndet består af et løbebånd og en pose, der omslutter løbebåndet. Borgeren træner i specielle shorts, som lynes på posen, hvorefter den fyldes med luft. Ved hjælp af luften kan vægten reduceres med op til 80 procent, hvilket gør, at der kan trænes med mindre belastning af led og muskler.

Omkring 20 af landets kommuner anvender med stor succes AlterG løbebåndet, som sætter nye standarder for rehabilitering. Flere kommuner har to AlterG løbebånd, fx Randers og Skive.

Venstre ønsker, at Roskilde Kommune også skal kunne tilbyde bevægelseshæmmede medborgere en hurtig, sikker og smertefri genoptræning/træning.

Udgiften til to AlterG løbebånd kan dækkes af nogle af de endnu ikke disponerede midler fra ældremilliarden for 2016.

Deltag i debatten
Del.