Roskilde Kommune bør ikke deltage i KLs lockut!

0

Af Anna Bondo Nielsen (EL)

Der er meget på spil ift den offentlige service lige nu!

Gennem en årrække har der været indført effektiviseringer på de kommunale arbejdspladser. De ansatte løber hurtigere og oplever, at man ikke kan løse opgaven godt nok. Der er flere stresssygemeldte, flere, der forlader arbejdspladsen og flere, der helt forlader det fagområde, de er uddannet til at kunne varetage. Oveni dette praktiserer kommunerne nu – via KL – en benhård arbejdsgiverpraksis.

Måneder er gået, uden medarbejderne har oplevet fair forhandlinger – forhandlinger, der burde give rimelige løn og arbejdsvilkår og forhandlinger, som skulle sikre enighed og fælles fodslag mellem arbejdstagere og arbejdsgivere.
Og så trumfer KL med at trække lockout-kortet!

Konsekvenserne af forløbet med lærerne tilbage i 2013 har været store: Mange har forladt folkeskolen, mange har helt forladt faget. 1/3 af de, der var lærere dengang, er ikke lærere i dag. Flere og flere ikke-uddannede – især helt unge har – overtaget undervisningsopgaven i folkeskolen. Af det samlede antal lærerstillinger i Roskildes folkeskoler var 84,2 % i 2013 uddannede lærere. I 2016 var tallet faldet til 77 %. Dvs at mere end hver 5. – næsten hver 4. læreransat i Roskildes skoler har ikke en lærereksamen. De fleste af disse er unge mennesker, der lige er kommet ud af gymnasiet.

Det siger sig selv, at det går ud over kvaliteten!

Nu er der udsigt til, at vi i, også i Roskilde, sætter de fleste af kommunens ansatte i samme situation, som man satte lærerne i i 2013. Det vil få store konsekvenser for gejsten, for kvaliteten og effektiviteten i den service, kommunen skal levere i fremtiden!

I 2008 stemte socialdemokratiet nej, da KL skulle tage stilling til, om de ville bruge lockoutvåbenet i en konflikt, hvor medarbejderne havde varslet strejke. De argumenterede med, at der ikke var grund til at optrappe konflikten, og at en lockout netop ikke ville løse en konflikt. Nu har et flertal – deriblandt socialdemokratiet – i KL som bekendt stemt for at bruge lockoutvåbenet. Desværre!

Jeg opfordrer på det kraftigste til, at vores lokale politikere, der har mulighed for at påvirke dette flertal, nu bruger denne mulighed! Brug jeres indflydelse til at få KL til at komme medarbejderne i møde i forligsinstitutionen, så det lykkes at lande en fair aftale, som løfter medarbejdernes arbejdsvilkår.

Det handler om at fremtidssikre en velfungerende kommunal service!

Deltag i debatten
Del.