Debat

Læserbreve

Taknemmelige tal

“Hvis man interesserer sig for skolernes ve og vel, så er der god grund til at lytte kritisk til kommunalpolitikerne i den kommende tid”, lyder det fra Jan Fischer, uddannelsespolitisk ordfører for Roskilde Konservative og Peter Hansen, formand for Roskildes Lærerforening.

Læserbreve

Fælles front – mod hvem??

“Skal man tro de lokale medier i Roskilde, er byrådspolitikere fra to forskellige partier i en ”fælles front i kampen for den bedst mulige sygehusbetjening for borgerne i Roskilde Kommune”, lyder det fra Anne Marie Knigge (S) og Evan Lynnerup (V).

Læserbreve

Tak til ’Mange bække små’

“I to uger har Stændertorvet dannet rammen for et arrangement med titlen ’Mange bække små’, også kendt som bæredygtighedsdage. Vi vil gerne sige tak for et godt initiativ!”

Læserbreve

Nu skal sandheden frem

“Jamen, så send da bare radio, men find lokalerne selv. Roskilde Kommune har ingen forpligtelse til at finde lokaler til jer. Vi har bare en udstrakt grad af service”, siger Poul Lindor Nielsen (A).

Læserbreve

Vedrørende lastbiler på Lynghøjen

“Lynghøjen er MEGET trafikbelastet, og tung kørsel er en realitet. Jeg er helt med på, at skolebørnenes vej skal sikres, men kan I forstå beboernes frustrationer?”, lyder det fra Dorte B. Thomsen.

Læserbreve

Slangen i Paradis vokser til en stor kvælerslange!

“Ved en klar manipulation med tal er det tilsyneladende lykkedes lufthavnen at bilde Roskilde Kommune samt hr. Skov ind, at vi vil få mindre støj end hidtil, hvis lufthavnen får den ansøgte tilladelse”, skriver Johannes Pedersen i et læserbrev.

Læserbreve

Drømmene på Festivalen

“Lige netop festivalen er ikke stedet, hvor idealerne og drømmene om bæredygtighed udleves. Den er nærmest det modsatte: Et frirum fra alle bånd, også de allermest velbegrundede”, mener Pauli Andersen.

Læserbreve

Larm på havnen

“Det, der kunne have været en fantastisk oplevelse, blev konstant ødelagt af larmen af motorcykler”, lyder det fra Hans From.

Læserbreve

Riv den bygning ned!

Hvis præsident Ronald Reagan havde været præsenteret for Vikingeskibshallen i Roskilde, ville han uden videre betænkning have udbrudt: Tear down this building! (Riv denne bygning ned). Ligesom han gjorde med sit berømte udsagn om Berlin-muren.

Læserbreve

Held og lykke til Roskilde Indkøbsbus

Foreningen Roskilde Indkøbsbus, der tilbyder ældre, svækkede borgere gode oplevelser med indkøbsmuligheder og socialt samvær på RO’s Torv, har søgt 350.000 kroner til køb af en brugt bus.

Læserbreve

Fortroligheden blev brudt

Kære Bent Jørgensen (V). Det gjorde du altså ikke. Det var min første reaktion, da jeg læste Paperboy i sidste uge, hvori du offentliggjorde en planche fra et lukket møde.

Læserbreve

Debatsvar til Jens Müller

“Man skal høre meget før ørene falder af. Da jeg i et læserbrev af den kommunalt betalte erhvervsforum chef, Jens Müller, blev kaldt for den lokale Trump, var det tæt på at ske”, skriver Lars Christian Brask.

Læserbreve

Ulighed skader væksten

“Ulige samfund bl.a. underinvesterer i uddannelse, infrastruktur og sundhed, som dermed skader den samlede vækst”, mener John Wennerwald (S).

Læserbreve

Få nu gang i det folkekøkken

“Lad turistbutikken blive i det velegnede lokale, de har til rådighed nu, og lad så en ivrig, erfaren restauratør starte op med en husleje, de kan leve med”, mener Johnny Pedersen.

Læserbreve

Et umætteligt behov

“I Roskilde mangler vi plads til at parkere biler. Det gælder både for dem, der bor i byen, og for dem, der kører i bil til deres arbejdsplads i byen”, mener byrådsmedlem Kaj V. Hansen (V).

Læserbreve

Trafikplanlægning i Gadstrup

Temaet på Venstre Roskilde Syds generalforsamling var trafikplanlægning, og vi havde derfor bedt Kjeld Borne komme for at give sin trafikplanlægningsfaglige vurdering af Trafik – og Mobilitetsplanen for Roskilde Syd. Temaet er startskuddet til særlig fokus fra bestyrelsen side på trafikplanlægning og trafiksikkerhed.

Læserbreve

Replik vedr. læreraftaleforhandling

Lokalaftale med lærerne er mulig – når som helst! Forudsat, at man ikke er principiel modstander af den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor medarbejderne organiserer sig i faglige organisationer med ret til at forhandle kollektive overenskomster og dertil hørende lokalaftaler.

Læserbreve

Stilstand er tilbagegang

“Balladen om den forliste lokalaftale for lærerne i Roskilde skygger for større og vigtigere udfordringer for kommunens skoler”, mener Jan Fischer fra Roskilde Konservative.

Læserbreve

Socialpsykiatrien i Roskilde er DØD

Med et pennestrøg har man lukket dette unikke tilbud, faktisk det eneste af sin art i hele Danmark. Specialiserede, dygtige hjemmesygeplejersker og hjemmehjælpere, der har stor erfaring i at arbejde med sindslidende, skal nu fordeles i ældreplejen.