Lokalråd og bylaug

0

Af Carsten Hogstad, Søparken 80, Svogerslev, nylig fratrådt formand for Svogerslev Lokalråd.

Som nylig fratrådt formand for Svogerslev Lokalråd, vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til byrådet for tildelingen af Roskilde Kommunes Bydelspris 2017. Vi er meget stolte af at have fået prisen på 100.000 kroner og ser tildelingen som en anerkendelse af Svogerslev Lokalråd´s arbejde for at skabe et tilhørsforhold til og en fællesskabsfølelse i lokalsamfundet i Svogerslev.

Og dertil kan efter vores vurdering udekøkkenet bidrage som et samlingspunk, der fremmer fællesskabet. Fællesskabet er desværre under angreb i vores teknificerede tidsalder og er derfor ikke længere en selvfølgelig værdi i lokalsamfundene. Byrådets opbakning og støtte til lokalrådenes arbejde er derfor i høj grad med til at styrke det kulturelle fællesskab og identiteten i kommunens lokalområder.

Da jeg tiltrådte som formand for Svogerslev Lokalråd for mere end 11 år siden var holdningen hos flere af de gamle medlemmer, at Lokalrådet skulle være en modspiller til byrådet. Jeg gjorde derfor fra starten klart, at jeg ønskede Lokalrådets rolle ændret til at være byrådets medspiller. Og heldigvis har de forløbne år vist, at det er sådan lokalrådene skal forvalte deres opgave. Jeg er sikker på, at det nye lokalråd vil fortsætte den linje.

Byrådets velvilje over for lokalrådene og bylaugene har udmøntet sig i en lydhørighed over for lokalområdernes ønsker og ideer og i invitationer til arrangementer på rådhuset, hvor der har været lejlighed til gensidig orientering og dialog. Disse initiativer har været et vigtigt led i opretholdelsen af Lokalrådenes selvfølelse af at være et værdifuldt element i det lokale demokrati.

Jeg vil også gerne takke forvaltningen Veje og grønne Områder for de mange konstruktive møder vi har afholdt gennem årene, ikke mindst i forbindelse med renoveringen af Svogerslev Hovedgade.

Forvaltningen har også været en medspiller. Altid positiv og behjælpelig. I den forbindelse skal også nævnes det gode samarbejde i etableringsfasen af Lynghøjsøerne fra grusgrav til naturpark, hvor Svogerslev Lokalråd fik mulighed for at påvirke udformningen og brugen af området. Og nu får vi så takket være Landsby- og bydelsprisen et udekøkken, så Lynghøjsøerne bliver et endnu mere attraktivt natur- og fritidsområde for svogerslevborgerne – og andre – at bruge.

Tak til byrådet og forvaltningen for et mangeårigt godt samarbejdet – og tak for Landsby- og bydelsprisen.

Deltag i debatten
Del.