Kommunen betaler også til Landsbyggefonden

0

Af Palle Larsen, Fejøvej 4, Vor Frue 4000 Roskilde

I Paperboy den 20/3 2018 er der et læserbrev med overskriften “Tyveri ved højlys dag”. Nede i teksten står videre blandt andet: “Pengene er år efter år indbetalt af lejerne i de almene boliger”, og “Vi må stoppe dette tyvei af vores penge”.

Er det ikke en påstand, der ikke kan stå alene, da mange af midlerne er indbetalt af kommunerne (alle skatteydere) som “Grundkapitallån” ved nybyggeri af almene boliger. Grundkapital er under Landsbyggefonden forklaret således:

“Siden 1975 den yderste del af nybyggerfinansiering (før beboerindskud). Grundkapitalen placeres i prioritetsordenen efter realkreditlån. Lånene finansieres siden 1982 fuldt af det offentlige, fra 1990 alene ved kommunale lån til Landsbyggefonden, som videreudlåner til de nye boligafdelinger.

Størrelsen af grundkapitalens andel af nybyggerfinansieringen anvendes bl.a. af Folketinget til at påvirke omfanget af alment nybyggeri. Et grundkapitallån er rentefrit. Der er principielt afdragsfrihed i 50 år, hvis ikke huslejeudviklingen tillader afdrag før”.

Kommunerne har været oppe og betale helt op til 14 procent i indskud til nybyggeri, og jeg kan nævne, at i Roskilde Kommunes regnskab er opført et langfristet tilgodehavende på ydede lån til Landsbyggefonden ultimo 2016 på 209,3 mio. kr.! Og et budget på 10 mio. kr. i 2017!

Deltag i debatten
Del.