Det er ikke etniske danskeres skyld, at der ikke er flere udlændinge kandidater

0

Af Pierre Kary Byrådskandidat for Socialdemokratiet (nr. 22 på listen) Roskilde

Som udlænding er jeg ikke glad for ordet ”udlænding”, fordi det er for bredt og grupperer mig med nogle, som ikke deler mine værdier, og det henviser til min fortid. I stedet har jeg besluttet at betragte mig selv som dansk-praktikant, fordi det sætter fokus på min fremtid og mine ambitioner.

Der har være diskussion om, hvorfor der ikke er flere udlænding-kandidater til kommunalvalget. For det første er sproget en udfordring. Læserbreve, Facebook og valgmøderne er dobbelt så svære, når man ikke har dansk som modersmål. For det andet, er der de naturlige og hele forståelige demokratiske skeptiske fordomme, når vælgerne møder en kandidat, som lyder eller ligner en fremmede og tænker ”kan du repræsentere mig og mine interesser”. Det tredje hænger lidt sammen med det andet, hvor vi som kandidater kommer med vores unikke erfaring og evner og skal markedsføre vores kampagne imod en bestemt del af befolkningen.

Denne ”anderledes-hed” appellerer ikke nødvendigvis til den almindelige dansker, og det er risikabelt at profilere sig selv som udlændinges kandidat, fordi det er et begrænset marked. Det fjerde er simpelthen, fordi udlændinge og efterkommere kun udgør 10% af befolkningen, undtaget i Hovedstadsområdet. Man kan derfor ikke forvente mere en 10% af kandidaterne til kommunalvalget at være udlændinge og efterkommere.

Fra de 10% skal man for det første trække børn fra og i nogle tilfælde kvinder. For det andet, når man flytter til et nyt land, tager det mange år at integrere sig og bliver økonomisk sikret til at gøre mere end at kæmpe for at få hverdagen til at hænge sammen. Men det er også en del af vores virkelighed, at en del udlændinge ikke har taget ansvar for at lære sproget, at integrer sig i det danske samfund eller er fanget mellem to samfund. Det er derfor ikke etniske danskeres skyld, at der ikke er flere udlændinge-kandidater.

Deltag i debatten
Del.