Grøn forsyning er på stemmesedlen

0

Af Jens H. M. Larsen, civilingeniør, Holbæk

Fors A/S er vores nye fælles selskab som løser forsyningsopgaver i kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde. Forsyningsselskabet leverer vand og fjernvarme og håndterer spildevand, kloakker og affald. Valget foregår hjemme fra din PC via Fors hjemmeside www.fors.dk.

Valget løber fra den 27. november til 4. december. Jeg stiller op som kunderepræsentant til Fors´s bestyrelse. Mine mærkesager er grøn og bæredygtig forsyning; rent drikkevand; god kundeservice samt et stærkt Fors. I 40 år har jeg arbejdet professionelt og frivilligt i foreninger for et grønnere Danmark. Med mine erfaringer og kompetencer vil jeg gerne bidrage til at udvikle Fors – med mig får du en stærk kunderepræsentant i bestyrelsen.

Fors er jo kommunalt ejet og styres efter gældende lovgivning, myndighedskrav m.v. Alligevel er der et vist spillerum for at Fors kan vælge grønne bæredygtige løsninger både på energi, vand og affald. Dette vil jeg være med til at sikre i samarbejde med den øvrige bestyrelse, direktionen og medarbejderne.

Dermed kan vi sikre at Fors både har en sund økonomisk bundlinje og en grøn bundlinje. I min dagligdag oplever jeg, at Fors løser forsyningsopgaven rigtig positivt og den udvikling skal fortsætte og styrkes. Fors skal tænke langsigtet og spille en vigtig rolle for den regionale udvikling. Det gør Fors allerede idag, men det er ikke en naturlov, at det fort-sætter. Vores børn og børnebørn har også krav på rent drikkevand.

Deltag i debatten
Del.