Frikadeller og fædrelandskærlighed

0

Af Keld Holm, Det Konservative Folkeparti

Det er en konservativ værdi, at vi vægter frihed højt, men med ansvar overfor hinanden. Det er der sikkert også andre politiske partier, der kan skrive under på, men værdien er blot en meningsløs floskel, hvis man ikke lever op til den i den praktiske politik.

I flere omgange har byrådet på foranledning af Dansk Folkeparti diskuteret, om der skal kunne vælges mellem halal- og ikke-halalslagtet kød, og senest, om der skal være svinekød på menuen i kommunens daginstitutioner, hvilket Dansk Folkeparti mener. Det Konservative Folkeparti har stemt nej til disse forslag, ikke fordi vi har noget imod ikke-halalslagtet kød eller svinekød.

Men vi har stemt nej, fordi vi har tillid til daginstitutionernes ledelser og forældrebestyrelser, som jo er en fast forankret del af vort nærdemokrati. Hvis byrådet vil diktere, hvad daginstitutionerne skal sætte på menuen, sætter vi nærdemokratiet ud af kraft. Vi mener, at daginstitutionerne skal have friheden til at disponere, men naturligvis også ansvaret for at sikre, at børnene får en sund og varieret kost.

På det seneste byrådsmøde (29.3.) var svinekødet atter på dagsordenen. Her henviste Dansk Folkepartis byrådsmedlem, Merete Dea Larsen, til Det Konservative Folkepartis mantra om ”Gud, Konge og Fædreland” og hævdede, at vi havde glemt fædrelandet, fordi vi stemte nej til Dansk Folkepartis forslag.

Nu er fædrelandskærlighed for os ikke begrænset til et spørgsmål om, hvorvidt der er frikadeller på menuen, og jeg kan da berolige Merete Dea Larsen med, at den konservative kærlighed til vort fædreland er intakt. Vi hylder demokrati, herunder vort nærdemokrati og det lokale engagement. Vi hylder frihed under ansvar.
Vi står ved vores værdipolitik – også i praksis.

Deltag i debatten
Del.