FORS skal være bedre til at tage hensyn til borgerne

0

Jens Christian Refsgaard Professor i vandressourcer Strandgårdsvej 44, Himmelev

I to aktuelle sager har forsyningsselskabet FORS (vand, spildevand, fjernvarme, mv.) ageret uprofessionelt, når det kommer til kommunikation og inddragelse af berørte beboere. Det kan FORS gøre bedre, og JEG STILLER OP til det kommende valg af kunderepræsentanter for FORS for at sikre netop dette.

Den ene sag starter i februar 2017, da en varslet lukning af Haraldsborg Vandværk udløste et ramaskrig blandt lokale grundejere, som udtrykte en berettiget frygt for, at lukningen ville medføre højere grundvandsstand og vand i deres kældre. Heldigvis har FORS efterfølgende vist vilje til ordentlig kortlægning af problemet i et konstruktivt samarbejde med aktive grundejerne.

Den anden uheldige sag starter få dage ind i november, hvor en række beboere i Roskilde modtager brev om, at FORS i starten af november begynder at lave et nyt underjordisk forsinkelsesbassin til spildevand på Klostervej. Det er en god ide at lave forsinkelsesbassiner til spildevand, fordi det giver mindre oversvømmelse hos grundejere og mindre urenset spildevand i fjorden i situationer med monsterregn.

Men et varsel på få dage giver ikke grundejerne nogen reel mulighed for at sikre deres huse mod at slå revner. FORS skal tjene kundernes interesser i form af sikkert og billigt drikkevand, spildevandsbehandling, fjernvarme og affaldsbehandling. Men FORS’ kunder er også de husejere, som bliver berørt af anlægsarbejder til forsinkelsesbassiner, nedgravning af fjernvarmerør og lukning af vandværker.

Begge eksempler illustrerer, at FORS tilsyneladende tænker på økonomiske effektiviseringer uden at have blik for uønskede konsekvenser. Uden grundig information og inddragelse af borgerne fra starten opstår nemt unødvendige konflikter og udgifter for berørte husejere – og FORS. Det må FORS kunne gøre bedre!

Alle FORS’ kunder kan deltage i valget af kunderepræsentanter til FORS’ bestyrelse i perioden 27/11-4/12 http://www.fors.dk/kundevalg17.

Deltag i debatten
Del.