Borgmesteren står forhåbentlig fast over for moskéen

0

Tuncay Yilmaz, socialdemokratisk byrådsmedlem og formand for den tyrkisk-ejede Ayasofya-Moské samt Roskilde Kulturforening, forsøger her i avisen, 23.4, den svære kunst at blæse og have mel i munden på én gang. På den ene side forsvarer han, at den tyrkiske quasi-diktator Erdogan fængslede omkring 50.000 borgere efter et påstået kupforsøg i sommeren 2016, og på den anden side lægger han afstand til den hårdhændede behandling af oppositionen og lukningen af regeringskritiske medier. Hvordan det lige hænger sammen, er en gåde. Hvis det går an at fængsle 50.000, så er det vel ikke andet end netop den hårdhændede behandling af oppositionen, som Tuncay Yilmaz tager afstand fra?

Det er i øvrigt værd at hæfte sig ved, at Tuncay Yilmaz var mere fåmælt, da Dagbladet i september 2017 tog fat i ham, efter at det var blevet afsløret, at den tyrkiske stat via religionsministeriet Diyanet er den formelle ejer af moskeen, som – måske ikke uden en vis symbolik – skal indvies på Kristi Himmelfartsdag den 10.maj. Dengang udtalte Tuncay Yilmaz, at han ikke var tyrkisk statsborger og derfor ikke havde nogen holdninger til, hvad der foregår i Tyrkiet. Tilbage står indtrykket af en lidt forpjusket politiker, som forsøger at balancere på en knivsæg, samtidig med at han er velvidende om, at Socialdemokratiets rene flertal i byrådet står og falder med ham.

Under alle omstændigheder er det en underlig demokratiopfattelse, at der i Tuncay Yilmaz’ fædreland gælder en regel om, at Erdogans flertal skal have ret til at undertrykke al modstand. På den baggrund bør borgmester Joy Mogensen også tænke sig om en ekstra gang, inden hun involverer sig for meget i indvielsen af moskéen, som det fra visse sider er bebudet. Dagen før kommunalvalget den 21. november udtalte borgmesteren nemlig, at hun – belært af begivenhederne i Tyrkiet – i dag ikke ville have medvirket til at tage første spadestik. Det var en fornuftig udmelding, og den bør have den naturlige konsekvens, at hun ligeledes afstår fra aktiv medvirken i indvielsen.

Ellers må det tolkes som rent strategiske og byrådsparlamentariske overvejelser, som må ses i lyset af, at Tuncay Yilmaz efter valget truede sin byrådsgruppe med at smække med døren, hvis han ikke fik flere poster. Men så kan det heller ikke opfattes som andet end ren slingrekurs og valgsnak, hvis borgmesteren pludselig blåstempler moskéen sammen med den tyrkiske ambassadør. I Dansk Folkeparti er vi imidlertid overbevist om, at Socialdemokratiet og borgmesteren står ved deres holdninger og ikke pludselig ændrer kurs her efter valget.   

Hvad biskop Peter Fischer-Møller planlægger at gøre, er en anden sag. Men man må vel antage, at han på en kristen helligdag har andre og mere presserende embedsmæssige gøremål end at indvie en tyrkisk moské – som f.eks. at passe sine gudstjenester i Domkirken?

Deltag i debatten
Del.