Åbent brev til borgmesteren i Roskilde

0

Fra medlemmerne samlet til generalforsamling i Roskilde Lærerforening den 7. marts 2018.

Fra medlemmerne samlet til generalforsamling i Roskilde Lærerforening den 7. marts 2018.
I 2013 gav borgmester Joy Mogensen lærerne et løfte om, at hun gerne ville lave en kommunal aftale med lærerne om deres arbejdstid. Det løfte har borgmesteren endnu ikke indfriet.

Roskilde Lærerforening har igen og igen forsøgt sig med forslag til en aftale, men er blevet mødt med en aldeles manglende vilje til at finde et kompromis. End ikke på delområder, hvor en aftale er en indlysende fordel for begge parter, har Roskilde Kommune haft vilje til en fornuftig løsning.

Flere gange har borgmesteren tilkendegivet, at en læreraftale ville blive for dyr. Roskilde Lærerforening har ved flere lejligheder tilbudt en ressourceneutral aftale.

Borgmesterens eneste forslag til en aftale har været et tilbud til lærerne om at underskrive et kommunalt administrationsgrundlag. Et administrationsgrundlag, der har vist sig ikke at holde i mødet med virkeligheden.

Det efterlader lærerne med et indtryk af en ideologisk styret afvisning af aftaler. Hvordan harmonerer det med socialdemokratiets støtte af ”Den danske model”, hvor arbejdsvilkår hviler på aftaler mellem parterne?
Hvorfor er det ikke muligt at lave en aftale med lærerne i Roskilde, når det blandt andet kan lade sig gøre i nabokommuner?

En aftale er for mange lærere et kriterium, når de søger arbejde. Hvordan vil borgmesteren, set i lyset heraf, løse det stigende rekrutteringsproblem?

Hvad mener borgmesteren om det stigende sygefravær blandt lærere, hvoraf mange er ramt af alvorlig stress, og hvad udtrykker den stigende personaleomsætning i den sammenhæng?

Hvordan forholder borgmesteren sig til, at lærerne er ringere stillet end andre grupper af ansatte i kommunen?

Roskilde Lærerforening arbejder for den bedst mulige folkeskole til alle børn i Roskilde. Lærerne i Roskilde ønsker hver dag at give eleverne undervisning med kvalitet. En af forudsætningerne for, at dette arbejde lykkes, er gennemskuelige aftaler, indgået mellem ligeværdige parter.

Lærerne er klar. Er borgmesteren?

Venlig hilsen
Lærerne i Roskilde

Deltag i debatten
Del.