Åbent brev til Roskilde Lufthavn Tune samt partiformændene i Roskilde Kommune

0

Af Johannes Pedersen Kærvej 10A, Vindinge, 4000 Roskilde

Dette er historien om, hvordan det ser ud til at skulle lykkes for lufthavnen ved manipulation at snyde politikerne i Roskilde Kommune samt en stor del af befolkningen til at tro, at en forøgelse af trafikken fra Tune Lufthavn med 9378 operationer med store fly ikke vil medføre mere støj og forurening, end der hidtil har været. (En operation = med en start eller landing). Store fly er fly, som vejer over 10 tons og kan anvendes til fx charterflyvning.

Muligheden af at også nogle politikere har været med i manipulationen eksisterer.

Det vil jeg dog nødigt tro og går foreløbig ud fra, at det er lufthavnen, som smart har forstået at snyde politikerne og mange borgere. Dog vil jeg ikke undlade at minde borgmester Joy Mogensen om, at jeg på et møde i anden anledning i august måned i år i Høje Tåstrup Kommune gjorde hende opmærksom på den aktuelle problematik i en pause under mødet.

Sagen er den, at Tune Lufthavn hidtil har haft mulighed for lovligt at have 121.000 operationer med små fly og 2.662 operationer med store fly, i alt 123.262 operationer pr. år. I en 10-årig periode fra 2007 til 2017 har lufthavnen dog gennemsnitlig kun haft i alt 73.772 årlige operationer ifølge lufthavnens egen statistik, som kan læses på nettet på deres hjemmeside under overskriften: ”Trafikstatistik”.

Det lufthavnen så ovenud smart gør, er at man tilbyder at reducere antallet af operationer med små fly fra de tilladte 123.662 operationer med det samme antal små fly, som man søger om at udvide med store fly, altså 9.378 operationer, således at det samlede antal operationer fremover højest må være 114.284.

Selv om der som anført i de sidste 10 år gennemsnitligt har været 73.772 operationer, så er det alligevel lykkedes lufthavnen, at få politikerne og mange andre borgere til at sluge det argument, at der fremover ikke bliver mere støj og forurening, selv om man altså bytter den ansøgte forøgelse 9.378 operationer ud med store fly med det samme antal små fly. Operationer man bare aldrig har haft brug for!

Ser vi på det årstal, lufthavnen i ovennævnte 10-års periode, havde flest operationer, nemlig år 2008, hvor de havde i alt 87.225 operationer, så var der stadig mulighed for, at de kunne have opereret yderligere 36.437 gange. Og hvis vi ser på 2008-tallet i forhold til de nu ansøgte operationer, så ville der være mulighed for yderligere 27.059 operationer.

Min konklusion er, at hver gang lufthavnen sender et stort fly på vingerne udover de hidtil tilladte 2.662 øger man støj og forureningen. Og lufthavnen kan stadig flyve med det samme antal små fly som hidtil, og de kan endda øge antallet af operationer med små fly med mange tusinde årlige operationer. Men politikerne vil bilde os ind, at vi får mindre støj og forurening, fordi der reduceres tilsvarende med operationer med små fly – operationer der aldrig har været brug for!!!!

Men er det så også lufthavnen, som har fået Roskilde Kommune til at undlade at lave en ny VVM redegørelse, så man undgik den fordyrende udgift samt måske navnlig undgik borgerprotester. Kommunen har nemlig blot udfærdiget et til ”Tillæg til miljøgodkendelse” til den tidligere godkendelse fra 1997. Eller er denne fremgangsmåde kommunens ide?

Som borger i Roskilde Kommune der bor 2,9 kilometer fra den nord/sydgående startbane føler jeg mig groft manipuleret med og håber på, at nogle politikere vågner op og erkender virkeligheden samt stiller lufthavnen til regnskab for deres manipulering.

Hvad enten Roskilde Kommune har haft kendskab til de reelle konsekvenser af ”byttehandlen” med lufthavnen eller ej, så viser sagen vist alt for tydeligt, at kommunen ikke har haft tilstrækkelig ekspertise og indsigt til at håndtere sagen professionelt nok. Min indstilling er, at Roskilde Kommune bør fratages kompetencen fremover. Den bør i stedet ligge hos staten.

Deltag i debatten
Del.