Debat

Læserbreve

Penge?

Nutidens børn ses ikke mere på vej til banken, håndfast med far i den ene hånd, og bankbogen i den anden. NEJ. Nu er det mobilen, der krammes, og der smutter ikke et bip, der registreres undervejs, med apparatet klistret i den ene hånd, mens man med den anden ihærdigt stryger af sted på cyklen.

Læserbreve

Om julekrybber og kvoteflygtninge

Når I den 24/12 forhåbentlig fejrer julen i hjemmets trygge rammer, så var det måske en ide at husk på de “fattige og forfulgte” i denne tid? I er med til at smække døren i for de mennesker som har mest brug for hjælp. Mennesker som I kunne have rakt hånden ud til, men som I vælger at lukke ude.

Læserbreve

Tvind Skolerne i Boserup

Som bedstemor til tre drenge med forskellige diagnoser, kan jeg kun anbefale Roskilde Kommune at holde fast i et af de bedste tilbud, der findes i vores del af regionen. Det tilbud og den pædagogik der arbejdes efter, med anerkendelse som en af de ting der flytter børnene allermest, har vi ikke magen til nogen steder for netop de børn som går i skole der.

Læserbreve

Større ambitioner – Klimakommune Plus

Roskilde Kommune er allerede en del af Danmarks Naturfredningsforenings initiativ om at være en “Klimakommune”. En klimakommune er en kommune, der har indgået aftale om at reducere kommunens CO2-udledning med mindst to procent hvert år i en periode på minimum fem år.

Læserbreve

Ih, hvor er det kommunalt

I en by som Roskilde med gode turistattraktioner og et præsentabelt forretningsstrøg i Algade er det uforståeligt, at det tilsyneladende har været kommunens ambition at holde biler væk.

Læserbreve

Hjælp til frivillige sociale organisationer!

Samfundet har også en klar forpligtelse til at sikre, at personerne hjælpes fremad mod en situation, hvor de bliver bedre i stand til at tage vare på sig selv. De stærkt socialt belastede skal hjælpes ud af deres eventuelle misbrugsproblemer og have tilbud om uddannelse og jobtræning på vej mod et mere selvhjulpet liv.

Læserbreve

Socialdemokratisk ønsketænkning om moské

Det er stærkt foruroligende, at den tyrkiske stat formelt er ejer af Ayasofya-moskéen i Allehelgensgade, som stik imod Dansk Folkepartis ønske for nylig blev forsynet med kupler og minareter, importeret fra Tyrkiet.

Læserbreve

Kloakkaos kan koste sagesløse Viby-borgere kassen

Det burde være sådan, at beslutninger i Ramsøs kommunalbestyrelse også gælder i den ny Roskilde kommune. Men en henvendelse fra grundejerforeningen Birkeager tyder på, at det ikke er noget som boligejerne i Viby-området nødvendigvis kan regne med.

Læserbreve

Bio – hva’ for noget?

Flere dyre- og plantearter er truede fordi de områder de lever i, indskrænkes. Jeg ved med sikkerhed, at det hele hænger sammen, og at intet trin i hele det store biologiske system, kan undværes.

Læserbreve

Skolevejene skal sikres

Overalt i Roskilde kommune tales der om at sikre skolevejene, som specielt uden for bysamfundene i mange situationer deles med tunge lastbiler, busser og landbrugsmaskiner. Vejene er smalle og giver mange farlige situationer i den daglige trafik, hvor børn og andre bruger vejene på cykel til og fra skole og fritidsaktiviteter.

Læserbreve

Bus direkte til Køge sygehus

Hvem borer hul til en ny vask i køkkenbordet uden at sætte vasken i? Region Sjælland har foreløbig boret hullet, nu håber jeg, regionen husker at fylde det ud.

Læserbreve

Borgmester med autopilot

Markedet for halalkød vil i 2018 internationalt udgøre et marked på 9000 milliarder kroner. Men desværre er den danske praksis på området mørkelagt.

Læserbreve

Vor frue fortjener at blive hørt!

Torsdag aften den 5. oktober var jeg til møde i Vor Frue i anledning af det kommende byrådsvalg. Borgerne fortalte om problemer, de gentagne gange havde gjort både forvaltning og Torben Jørgensen og S opmærksom på.

Læserbreve

Vi kan, hvis vi vil

Antallet af børn og unge, som mistrives, er stigende. Mistrivsel har voldsomme konsekvenser for det enkelte barn og for deres familier, og ofte opleves det som alt for svært for familierne at få den nødvendige hjælp i tide hos kommunen.

Læserbreve

Du kan stemme nu

Du behøver ikke vente til d. 21. november, du kan allerede stemme nu – brevstemme. Både til kommunal- og regionsrådsvalget.

Læserbreve

Et nyt Ishøj

Tænk Jer godt om når I skal sætte Jeres X til det kommende Kommunevalg. Vi i udkants-Roskilde nærmere Jyllinge blive bare tromlet ned med en vanvittig vision om en grøn kile for at få lidt udsigt som pt. har kostet 4 millioner og yderligere vil koste mange penge for at rive Bygaden 28 ned.

Læserbreve

Stem på os fordi vi er dygtige, ikke fordi vi er kvinder

Kvinderne dominerer Dansk Folkepartis liste til kommunalvalget i Roskilde kommune, faktisk er 6 ud af 10 kandidater kvinder. Var det et bevidst valg fra Dansk Folkeparti? Nej, det var fordi vores medlemmer bedømte os ud for vores kvalifikationer, og ikke fordi kvinder var vigtige på listen.

Læserbreve

Kommende boliger i Jyllinge centrum

Lokalplanen for boliger, park med mere på halområdet i Jyllinge er i offentlig høring. De nye rækkehuse og lejligheder med grønne opholdsarealer bliver – sammen med halbyggeriet – en del af en levende kultur- og idrætspark.

Læserbreve

Pas på vores gode SFO!

Prisen for at have sit barn i SFO er netop steget med 300 kroner om måneden. Det er en konsekvens af den budgetaftale, der blev lavet sidste år. En SFO-plads koster nu mere end en børnehaveplads!

Læserbreve

Lokumsaftale i Roskilde Kommune!

Borgmester Joy Mogensen oplyste på borgermødet i Jyllinge i torsdags, at Roskilde Kommune har indgået en hemmelig lokumsaftale med Roskilde Nord Boligselskab/KAB om salg af en stor-parcel langs Lindebjergvej ved hallerne i Jyllinge bymidte.

Læserbreve

“At have eller ikke at have en lokalplan”

På dette møde var det et kommende byggeri, hvor der ikke var en lokalplan for området, der ville kunne regulere det. Derfor vil jeg omskrive citatet ovenfor til “Lokalplan eller ikke lokalplan”, for i dette tilfælde ville en lokalplan have løst konflikten.

Læserbreve

Dig, mig og ligestilling i den lokale politik

Som svar på Camilla Vilby-Mokvist indlæg fra sidste uge. Hvorfor har og er der ikke flere kvinder, der stiller op til byrådet? Mit bud ville være; Har du virkelig mod, vilje og lyst til, at blive afprøvet af dine mandlige politiske kollegaer, ja så gå efter det, du brænder for og vær altid tro mod dig selv og dine værdier.

Læserbreve

Alternativt kup

Bestyrelsen i Alternativet Roskilde forsøgte at få deres kandidat, ildsjælen Helle Chelina Jensen verfet ud ved et ekstraordinært bestyrelsesmøde i sidste uge. Mændene i bestyrelsen forsøgte at kuppe hende og havde skrevet ud til medlemmerne, at hun ikke var kompetent.

Læserbreve

1000 dage tilbage til at redde klimaet

Fortsætter udledninger af drivhusgasser med at stige efter år 2020 eller forbliver de blot på samme niveau, er det ikke muligt at holde den globale temperaturstigning på to grader. Det er pointen fra en række af klodens absolut førende klimaforskere under overskriften »Tre år til at redde klimaet«.

1 2 3 4