Debat

Læserbreve

“Og hvad skete? Efter beslutningen i Byrådet forstummede den kritiske debat.”, mener Poul Lindor Nielsen, der i et læserbrev ser tilbage på det politiske slagsmål om Roskildes nye svømmehal.

Læserbreve

“Hvis man interesserer sig for skolernes ve og vel, så er der god grund til at lytte kritisk til kommunalpolitikerne i den kommende tid”, lyder det fra Jan Fischer, uddannelsespolitisk ordfører for Roskilde Konservative og Peter Hansen, formand for Roskildes Lærerforening.

Læserbreve

“Skal man tro de lokale medier i Roskilde, er byrådspolitikere fra to forskellige partier i en ”fælles front i kampen for den bedst mulige sygehusbetjening for borgerne i Roskilde Kommune”, lyder det fra Anne Marie Knigge (S) og Evan Lynnerup (V).

Læserbreve

“I to uger har Stændertorvet dannet rammen for et arrangement med titlen ’Mange bække små’, også kendt som bæredygtighedsdage. Vi vil gerne sige tak for et godt initiativ!”

Læserbreve

“Jamen, så send da bare radio, men find lokalerne selv. Roskilde Kommune har ingen forpligtelse til at finde lokaler til jer. Vi har bare en udstrakt grad af service”, siger Poul Lindor Nielsen (A).

Læserbreve

“Lynghøjen er MEGET trafikbelastet, og tung kørsel er en realitet. Jeg er helt med på, at skolebørnenes vej skal sikres, men kan I forstå beboernes frustrationer?”, lyder det fra Dorte B. Thomsen.

Læserbreve

“Ved en klar manipulation med tal er det tilsyneladende lykkedes lufthavnen at bilde Roskilde Kommune samt hr. Skov ind, at vi vil få mindre støj end hidtil, hvis lufthavnen får den ansøgte tilladelse”, skriver Johannes Pedersen i et læserbrev.

Læserbreve

“Lige netop festivalen er ikke stedet, hvor idealerne og drømmene om bæredygtighed udleves. Den er nærmest det modsatte: Et frirum fra alle bånd, også de allermest velbegrundede”, mener Pauli Andersen.

Læserbreve

“Det, der kunne have været en fantastisk oplevelse, blev konstant ødelagt af larmen af motorcykler”, lyder det fra Hans From.

Læserbreve

Hvis præsident Ronald Reagan havde været præsenteret for Vikingeskibshallen i Roskilde, ville han uden videre betænkning have udbrudt: Tear down this building! (Riv denne bygning ned). Ligesom han gjorde med sit berømte udsagn om Berlin-muren.

Læserbreve

Foreningen Roskilde Indkøbsbus, der tilbyder ældre, svækkede borgere gode oplevelser med indkøbsmuligheder og socialt samvær på RO’s Torv, har søgt 350.000 kroner til køb af en brugt bus.

Læserbreve

Kære Bent Jørgensen (V). Det gjorde du altså ikke. Det var min første reaktion, da jeg læste Paperboy i sidste uge, hvori du offentliggjorde en planche fra et lukket møde.

Læserbreve

“Man skal høre meget før ørene falder af. Da jeg i et læserbrev af den kommunalt betalte erhvervsforum chef, Jens Müller, blev kaldt for den lokale Trump, var det tæt på at ske”, skriver Lars Christian Brask.

Læserbreve

“Ulige samfund bl.a. underinvesterer i uddannelse, infrastruktur og sundhed, som dermed skader den samlede vækst”, mener John Wennerwald (S).

Læserbreve

“Lad turistbutikken blive i det velegnede lokale, de har til rådighed nu, og lad så en ivrig, erfaren restauratør starte op med en husleje, de kan leve med”, mener Johnny Pedersen.

Læserbreve

“I Roskilde mangler vi plads til at parkere biler. Det gælder både for dem, der bor i byen, og for dem, der kører i bil til deres arbejdsplads i byen”, mener byrådsmedlem Kaj V. Hansen (V).

Læserbreve

Temaet på Venstre Roskilde Syds generalforsamling var trafikplanlægning, og vi havde derfor bedt Kjeld Borne komme for at give sin trafikplanlægningsfaglige vurdering af Trafik – og Mobilitetsplanen for Roskilde Syd. Temaet er startskuddet til særlig fokus fra bestyrelsen side på trafikplanlægning og trafiksikkerhed.

Læserbreve

Lokalaftale med lærerne er mulig – når som helst! Forudsat, at man ikke er principiel modstander af den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor medarbejderne organiserer sig i faglige organisationer med ret til at forhandle kollektive overenskomster og dertil hørende lokalaftaler.

Læserbreve

“Balladen om den forliste lokalaftale for lærerne i Roskilde skygger for større og vigtigere udfordringer for kommunens skoler”, mener Jan Fischer fra Roskilde Konservative.

1 2 3