Omkring 32.000 danske unge mellem 16 og 24 år anslås at have et alkoholforbrug, der er så højt, at det kan betegnes som et misbrug. Især unge, hvis opvækst har været præget af misbrug, og som i en tidlig alder begynder at drikke og eksperimentere, er særligt udsatte, vurderer professor Mads Uffe Pedersen, der i dag modtog den første Fonden Novavi-Pris for sin forskning i unges misbrugsvaner.

For nogle unge ender en uskyldig joint eller en festlig brandert med vennerne i et ødelæggende misbrug. En afhængighed, der langsomt æder sig ind i alle hjørner af den unges hverdag og som styres af jagten på den næste rus. Ifølge tal fra Center for Rusmiddelforskning har 17.000 unge et dagligt forbrug af hash, mens 32.000 unge i alderen 16-24 år har så højt et alkoholforbrug, at det kan betegnes som et misbrug. Alligevel er det kun ganske få unge, der reelt søger behandling. Ifølge de nyeste tal fra Sundhedsstyrelsen var kun 380 unge i behandling for deres alkoholforbrug i 2013.

“Danske unge drikker enormt meget, og for mange kan det være svært at vurdere, om de har et misbrug, eller blot er en del af kulturen. Det er lykkedes at få debutalderen udskudt, og unge drikker generelt lidt mindre, men uddannelsessystemet danner fortsat ramme om en kultur, hvor det at drikke sig fuld er en forudsætning for at være en del af fællesskabet. Og det er jo netop det, de unge stræber efter,” fortæller Mikael Jakshøj, direktør i Fonden Novavi, og fortsætter:

“Det er enormt vigtigt, at vi får fat i de unge, inden de udvikler en afhængighed. Generelt har man mere fokus på unges stofmisbrug, men det er i lige så høj grad vigtigt, at vi også fokuserer på de unges alkoholvaner.”

Professor vil bruge nystiftet pris til bedre behandlingsmetoder

Mads Uffe Pedersen, professor ved Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet, der i dag modtog den første Fonden Novavi-Pris og 150.000 kr. ved et symposium i København, har gennem de seneste 10 år primært beskæftiget sig med unges misbrugsvaner. Han fortæller, at mange af de unge, der kommer i behandling for deres stofmisbrug, også har et stort alkoholforbrug, men at mange unge generelt ikke mener, at de har et problem, fordi deres alkoholindtag som sådan ikke skiller sig ud fra den øvrige drukkultur. Dog er der især én gruppe, der i højere grad er i risiko for at udvikle et misbrug.

“De unge, der hurtigt havner i et misbrug og bliver afhængige af stoffer og til dels også alkohol, er dem, der starter tidligt, og som også har nogle sociale og psykiske problemer med i baggagen. Over hver tredje, der har et stofmisbrug, har også en psykiatrisk diagnose, og over halvdelen har mindst én forælder, der enten har eller har haft et misbrug. Det er unge, som allerede i folkeskolen oplever problemer, og som lynhurtigt mister kontrollen, selvom de ikke nødvendigvis prøver mere eller andet end deres kammerater,” siger Mads Uffe Pedersen.

Fonden Novavi-Prisen og symposiet er oprettet af Fonden Novavi, der ønsker et større fokus på forebyggelse og behandling af misbrugsproblemer. Og særligt at flere danskere – både unge og ældre – kommer i behandling for deres misbrug. Mads Uffe Pedersen vil bruge de 150.000 kroner på at udvikle og identificere de bedste behandlingsmetoder og udredningsredskaber.

Alt for få i behandling

Ud af de i alt 147.000 danskere, der lider af alkoholafhængighed, er blot 14.000 i behandling. Det svarer til godt 10 procent. En underbehandling, der ifølge Mikael Jakshøj, ikke ville blive accepteret i andre dele af sundhedssektoren.

“Hvis det nu kun var 10 procent af landets kræftpatienter, der fik behandling, ville der være et fuldt berettiget ramaskrig, og det samme ramaskrig bør der også være på misbrugsområdet. Alkohol- og stofafhængighed er en sygdom, der kræver kvalitetsbehandling på lige fod med andre sygdomme, og vi må som samfund ikke acceptere, at så få mennesker får den hjælp, de har brug for,” siger Mikael Jakshøj.

Fakta om alkohol- og stofafhængighed i Danmark

  • 147.000 danskere lider af alkoholafhængighed, men kun omkring 14.000 er i behandling i et alkoholbehandlingscenter (Kilde: Sundhedsstyrelsen)
  • 860.000 danskere har et storforbrug af alkohol – dvs. et forbrug over højrisikogrænsen på 14 genstande om ugen for kvinder og 21 for mænd (Kilde: Sundhedsstyrelsen)
  • 585.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol, dvs. et forbrug der har medført fysisk eller psykisk helbredsskade (Kilde: Sundhedsstyrelsen)
  • Der går i gennemsnit mellem 10 og 14 år for mænd, før de kommer i behandling for deres afhængighed – og lidt kortere for kvinder (Kilde: Sundhedsstyrelsen)
  • Ca. 32.000 unge i alderen 16-24 år har så højt et alkoholforbrug, at det kan betegnes som et misbrug (Kilde: Center for Rusmiddelforskning, 2013)
  • Ifølge Sundhedsstyrelsen var blot 380 unge i offentligt finansieret behandling på et alkoholbehandlingscenter i 2013.
  • Sundhedsstyrelsen anslår, at 33.000 danskere er afhængige af stoffer. Center for Rusmiddelforskning vurderer, at antallet snarere er oppe på 70.000 danskere.
  • Omkring 20.000 danske unge ryger enten hash hver dag og/eller tager andre stoffer mindst fire dage om måneden. Ca. 17.000 unge har et dagligt forbrug af hash (Kilde: Center for Rusmiddelforskning)

Om Fonden Novavi

Med mere end 4.000 danskere i misbrugsbehandling om året er Fonden Novavi landets største behandlingsorganisation. Udover alkohol- og stofbehandling hører også Stofrådgivningen, Ung Revers og Novavi Pensionatet under Fonden Novavi. Ambitionen er at støtte, rådgive og behandle mennesker til et styrket liv, hvor afhængighed ikke styrer livet. Fonden Novavi består af 23 enheder, der er placeret i Storkøbenhavn, på Sjælland og på Fyn. De beskæftiger ca. 130 læger, sygeplejersker, psykologer og socialrådgivere mv. Læs mere på www.novavi.dk.

Med oprettelsen af Fonden Novavi-Prisen vil Fonden Novavi arbejde for, at der kommer mere fokus på forebyggelse og behandling af misbrugsproblemer. Misbrugsområdet er ifølge Fonden Novavi et komplekst område, der kræver klarere mål, prioriteringer og kvalitet. Læs mere på http://novavi.dk/om-novavi/novavi-symposium/symposium-2017/.

Kilde: Novavi Fonden

Deltag i debatten
Del.