Et af de største valgmøder her op til kommunevalget handlede slet ikke om politik, men om unge afgangselevers valg af ungdomsuddannelse efter skolen. Der var som vanligt stor interesse for mulighederne, viste det af det store fremmøde i går på Greve Gymnasium, hvor UUV – Ungdommens UddannelsesVejledning – afholdt Uddannelsesmesse med præsentation af de mange muligheder.

Det handler om indsigt i sig selv og udsigt til de mange valgmuligheder sagde Margrethe Tovgaard fra UUV i sin velkomsttale kl. 17 og fortsatte ” det handler om at søge viden om uddannelserne – ingen spørgsmål er for små i aften! Altså noget om: fag, linjer, jobmuligheder, kompetencer og karakterkrav, hvordan foregår optagelse, videreuddannelsesmuligheder osv.”

”Hvor skal vi hen?” Der blev både ledt efter vejen til den rigtige uddannelse og efter de mange uddannelsesstande.

Margrethe bød også velkommen til studievejledere, elever og lærere fra alle ungdomsuddannelserne, der stillede op med information om deres respektive uddannelser. 20 forskellige uddannelser stillede op på Uddannelsesmessen hvor både ungdomsuddannelser, produktionsskoler, politi, forsvar og forskellige 10. klassetilbud var repræsenteret.

Margrethe Tovgaard fra UUV bød velkommen til de mange fremmødte

“I aften er det tid til at åbne for perspektiverne, tænke bredt! Det er når valget skal træffes til marts at perspektivet skal snævres ind og man begynder at udelukke visse uddannelser” var Margrethe Tovgaards slutreplik inden de mange fremmødte blev sendt videre til Uddannelsesmessens store område og klasselokalerne hvor man som elev og forældre kunne få ½ times intro til de forskellige uddannelser eller snakke med folk fra fx Politiet eller Forsvaret om deres uddannelsesmuligheder og ikke mindst uddannelseskrav.

Der var som vanligt stor interesse for vejen til jobbet som politibetjent, hvor mange lagde vejen forbi med spørgsmål.

Flere og flere unge og deres forældre har forstået budskabet om, at afgangsbeviset efter skolen ikke er nok, men skal suppleres med en ungdomsuddannelse fra en erhvervsskole eller et gymnasium bagefter, som indgang til fortsat uddannelse eller arbejde. Gennem de seneste 10 år, er uddannelsesfrekvensen steget i Køge Bugt og med gårsdagens fremmøde på Greve Gymnasium, er det optimisme hos UUV vejlederne om, at stigningen fortsætter.

Kilde: UUV Køge Bugt

Deltag i debatten
Del.