Teddy Øfeldt er manden, der, tilbage i 1975, iværksatte aktiv træning og revolutionerede behandlingen af rygpatienter. At byde muskulaturen arbejde i den akutte smertefase var et banebrydende princip, som brød med den daværende opfattelse, at man skulle hvile og skåne ryggen!

Med sin baggrund som bodybuilder og særlige muskelforståelse erkendte Teddy Øfeldt tidligt, at intensiv og målrettet muskeltræning også kunne hjælpe patienter med handicaps, blot behandlingen blev individuelt tilpasset.

I 1967 åbnede Teddy Øfeldt et træningscenter og undersøgte, over en 4-årig periode, forskellige træningssystemers effekt på raske motionister.

Herefter behandlede Teddy Øfeldt lægehenviste patienter med svære handicaps – i begyndelsen gratis, da Teddy Øfeldt over for sundhedsmyndighederne ville demonstrere, at behandlingen virkede. Efter en forsøgsordning fra 1976 til 1981, hvor Øfeldt Centret behandlede patienter med handicaps, indgik myndighederne, på Sundhedsstyrelsens anbefaling, en personlig overenskomst med Teddy Øfeldt for at sikre patienterne adgang til denne nye behandlingsform.

I 1987 blev overenskomsten landsdækkende, og smertepatienter kunne nu få tilskud. Udvidelsen var en konsekvens af omfattende dokumentation samt opgørelser over Øfeldts behandlingsresultater fra professorerne Preben Plum og Jens F. Rehfeld.

Efter ønske fra et flertal i Folketinget blev patienter med vidtgående fysisk handicap, i 1991, sikret vederlagsfri behandling på Øfeldt Centret.

Som følge af stor patientsøgning åbnede Øfeldt i 2002, ud over afdelingen i Karlslunde, en afdeling i Rødovre. Centrene er, med sine 40.000 årlige behandlingstimer og 500 ugentlige patienter, en vigtig del af sundhedsvæsenet, og det er bemærkelsesværdigt, at 90 % af patienterne i Øfeldt Centrene alle har været behandlet i det traditionelle sundhedsvæsen uden større virkning.

Folketinget besluttede i 2011 at ændre Centrenes lovhjemmel til specialiseret regional sygehusbehandling i sundhedslovens § 79, og i 2017 kunne Øfeldt fejre sit 50-års jubilæum.

Øfeldt Centrene har gennem årene modtaget stor støtte fra en række fremsynede personer, ikke mindst fra den tidligere chef for Sikringsstyrelsen, departementschef Per Loft, medicinaldirektør Søren K. Sørensen og socialminister Eva Gredal, der alle som pensionister indtrådte i Øfeldt Centrenes (ulønnede) bestyrelse.

Der er nu 40 ansatte i de to Centre i Karlslunde og Rødovre, blandt dem en søn og en datter der i fremtiden vil videreføre Centrene. Teddy Øfeldt er en karismatisk og farverig person, der ikke blot har skabt mange arbejdspladser i sine Centre. Han har med sin behandling bidraget til, at patienter er blevet selvhjulpen og fri for smerter og har kunnet forblive på arbejdsmarkedet.

Kort sagt: fået et bedre liv, og sparet store udgifter for samfundet.

Kilde: Dorthe Øfeldt

 

Deltag i debatten
Del.