Hvis du vil byde på offentlige udbud, skal du fremover også udfylde det fælleseuropæiske udbuds-dokument ESPD digitalt og korrekt i forhold til kravene. Torsdag den 12. oktober 2017 fra kl. 8.00-10.00 kan du som lokal virksomhed deltage i en workshop i ESPD i ErhvervsCentret på Korskildelund 6 i Greve.

På workshoppen lærer du at udfylde det nye fælleseuropæiske udbudsdokument ESPD, som fremover er obligatorisk ved afgivelse af tilbud på kommunale udbud. To eksperter fra Københavns Universitet​ klæder dig på til opgaven. En af dem, der har tilmeldt sig, er autoriseret kloakmester Niels C. Hansen fra Klingenberg Anlæg og Kloak ApS. Firmaet holder til i et af Greve Kommunes erhvervsområder i Karlslunde.

– Vi lever i høj grad af at vinde kommunale udbud i Storkøbenhavn og det meste af Sjælland. Derfor er det afgørende for os, at vi er klædt på til at afgive tilbud digitalt i overensstemmelse med de krav, der følger med det nye udbudsdokument ESPD. Vi har brug for at vide, hvad det er, det offentlige søger af information om vores firma, når vi bringer os i spil som leverandør. Det er klart en god service, at det lokale erhvervsliv tilbydes den her workshop. At Greve Kommune med ErhvervsCentret står bag, er et signal om, at man ønsker, at lokale firmaer byder på kontrakter fra kommunen, vurderer Niels C. Hansen. Den vurdering er i overensstemmelse med Greve Kommunes vækstpolitik.

– Vi har i vores vækstpolitik fokus på at have en god information og dialog om kommunale udbud og et godt leverandørsamarbejde med vores lokale erhvervsliv. Vi ønsker at udbyde flere opgaver og sikre et optimalt forløb i udbudsprocesserne. Greve Kommunes målsætning er, at også mindre lokale, private leverandører får en chance til at skabe vækst ved at bringe sig i spil til at handle med kommunen både ved store udbud, og når kommunen køber ind for mindre beløb, udtaler borgmester Pernille Beckmann.

Nyt udbud fra Greve Kommune om håndværkerydelser
I slutningen af oktober 2017 udbyder Greve Kommune​ en opgave til Bygge- og Anlægsbranchen om håndværkerydelser ift. løbende vedligehold og drift af kommunens bygninger. Klingenberg Anlæg og Kloak ApS vil afgive tilbud på opgaven i forhold til løbende vedligehold og drift af kloakarbejder på Greve Kommunes ejendomme.

– Jeg forventer, at jeg efter workshoppen kan udfylde udbudsdokumentet ESPD uden problemer og forstå konceptet. Det er godt givet ud at bruge to timer på at sætte sig ind i det nye udbudsdokument, så vi kan byde ind på kontrakten om håndværkerydelser på kloakarbejder på Greve Kommunes ejendomme. Hvis du ikke efterlever lovkravene, så diskvalificerer du dig selv. Jeg kan kun anbefale andre kommunale leverandører at tage med på workshoppen, også fx de små håndværkerfirmaer. Det er godt at være velforberedt i god tid. Udfylder du det ikke korrekt, får du ikke opgaven, understreger Niels C. Hansen.

Tilmelding til workshoppen i ESPD er nødvendig
Vi har kun plads til 30 personer. Husk at medbringe din egen computer. Tilmeld dig her: https://erhvervscentret.nemtilmeld.dk/70/

Kilde: ErhvervsCentret i Greve

 

Deltag i debatten
Del.