Rikke Madsen skriver i et læserbrev, at Greve Kommunes indsats over for ordblinde elever er mangelfuld. Hun hævder blandt andet, at vi ikke opdager ordblindhed hos elever, at vi ikke hjælper ordblinde elever nok, og at der ikke er et ordentligt tilbud til ordblinde elever, som ønsker at tage 10. klasse.

Jeg vil gerne starte med at sige, at vi i Greve Kommune har stor fokus på ordblindhed i folkeskolen. Derfor har vi tilrettelagt en systematisk og tæt opfølgning på alle vores elevers læseudvikling. Vi anvender både sprogvurderinger og screeningsredskaber i indskolingens 0. – 3. klasser. Og fra 3. og 4. klasse benytter vi ordblindetesten fra ministeriet. Vi har desuden udnævnt en ordblindeansvarlig på alle skoler, som typisk er skolens læsevejleder. Og hvis det viser sig, at et barn har læsevanskeligheder eller er ordblind, så udarbejder skolen en handleplan med en individuelt tilrettelagt og målrettet indsats.

10.klasseskolen har også mange erfaringer med ordblinde unge, og de har lige som alle andre skoler tilknyttet en læsevejleder. Derudover tilbyder 10. klasseskolen valgfag i små hold, hvor de unge kan få særlig støtte, så de bliver styrket fagligt samtidig med, at de har fokus på den vigtige overgang til en ungdomsuddannelse.

Til sidst vil jeg sige, at vi altid er opmærksomme på, om vi gør det godt nok, og om vi kan blive bedre. Men jeg må nu alligevel sige, at Rikke efter min mening, maler et unuanceret billede af Greve Kommunes indsats over for ordblinde elever.

Med venlig hilsen
René Kauland
Formand for Børne- og Ungeudvalget

LÆS læserbrevet fra Rikke Madsen her: 

Deltag i debatten
Del.