Forhandlingerne om Region Sjællands budget 2019 begynder nu.

Regeringen har med økonomiaftalen for 2019 sendt ekstra 1 mia. kroner til regionerne i 2019, hvoraf 200 mio. kroner går til psykiatrien.

De ekstra midler fra regeringen betyder, at Region Sjælland modtager 153 mio. kroner, hvoraf 30 mio. kroner går til psykiatrien.

En foreløbig budgetanalyse viser, at de ekstra midler er utilstrækkelige og der er et underskud på 167 mio. kroner.

I økonomiaftalen har regeringen med den anden hånd, reduceret budgettet til regionerne med 600 mio. kroner vedrørende erhvervsfremme som skal overgå til kommunerne. ”Erhvervsfremme” ligger i regionernes økonomi i samme budgetpulje som miljø, kollektiv transport og regional udvikling.

Region Sjællands andel af de 600 mio. kroner er 110 mio. kroner.

I Region Sjælland har vi historisk prioriteret kollektiv transport, som betyder at vi forholdsmæssigt har brugt flere penge på kollektiv transport end de andre regioner. Så når de 110 mio. kroner skal udmøntes, kan det blive svært at se bort fra den kollektive transport.

I samme forbindelse bliver den regionale udvikling presset, og jeg mener, at vækst og udvikling på tværs af kommunerne i regionen er særdeles vigtig for at sikre en koordinering, som den enkelte kommune ikke kan løfte, f.eks. en broforbindelse til Tyskland.

Budgetforhandlingerne begynder desværre med udsigt til svære prioriteringer.

Kilde: John Wennerwald – Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Deltag i debatten
Del.