I april samlede Greve Kommune 100+ aktører fra det lokale erhvervsliv til round table discussion.

Formålet var at gøre status på vækstpolitikken og lytte til virksomhedernes udviklingsønsker. Budskabet var, at der stadig er potentiale for at styrke erhvervsudviklingen i Greve. Det er i tråd i med GreveSolrødErhvervs opfattelse.

Vi repræsenterer virksomheder i Greve og Solrød og arbejder målrettet for, at Greve skal være blandt de bedste kommuner i landet at drive virksomhed. Greve Kommune har mange styrker og er nået langt, men der er behov for, at vi skaber endnu bedre rammebetingelser for nye og lokale virksomheder, der tilgodeser vækstmuligheder.

Derfor har vi som erhvervsforening fokus på, at vores mærkesager ikke drukner i sagsbehandling. Det gælder blandt andet opgradering af mobilnettet, forbedring af den offentlige transport til, fra og i erhvervsområderne samt allokering af mere plads til erhvervsbyggeri og afskaffelse af dækningsafgiften.

Samtidig ser vi rigtig gerne, at flere lokale virksomheder kommer i betragtning som leverandør i forbindelse med kommunale udbud. Greve kan markedsføres endnu bedre over for erhvervslivet, hvis der skæres ned på de forvaltningsmæssige byrder for kommunens virksomheder og vi matcher de vilkår, der er i nabokommunerne, fx i forhold til højden på erhvervsbyggeri.

Torben Hoffmann
formand, GreveSolrødErhverv
Skovparken 7
2670 Greve

Kilde: Torben Hoffmann

Deltag i debatten
Del.