På en dejlig forårsdag kunne Greve Roklub 30/3-19 hejse standeren og tage hul på rosæsonen 2019.

Vi forventer meget af den kommende sæson hvor vi gerne skulle få roet flere kilometer end sidste år, hvor der blev roet over 7000 km.

Vi har netop fået opført en ny bådebro til erstatning for den gamle som var nedslidt. Friluftsrådet har bevilget os kr. 70000,00 til formålet, hvilket svarer til halvdelen af den samlede udgift, Vi har fået en aftale med C.G. Jensen der har lavet broen for os om at betale resten af udgiften senest til december 2019.

Som det kan ses på de vedlagte billeder er der stor glæde blandt de fremmødte medlemmer og de var også i gang med at sælge lillebror lodsedler for derved at tjene penge til bl.a. brobyggeriet.

Der bliver roet morgen, middag og aften og der er instruktion for nye medlemmer mandag, onsdag og torsdag aften.

Mandag aften er der også mulighed for at få instruktion i kajakroning.

Der bliver desuden afholdt roskole i maj og juni måned.

Kilde: Greve Roklub

Deltag i debatten
Del.