Gode rammevilkår for erhvervslivet i Greve er en væsentlig forudsætning for virksomhedernes konkurrenceevne og mulighed for at udnytte vækstpotentialer. Derfor bør kommunens erhvervs- og vækststrategier pege mod fremtidens erhvervsstruktur og erhvervsliv. Det er helt afgørende for Greves økonomiske vækst, at vi har et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv, fordi det skaber mulighed for øget velfærd.

Men det er især den nære velfærd – de nære ting – der er på spil, når vi går til valgurnerne den 21. november. Kommunal- og regionrådsvalget har betydning for daginstitutioner og skoler, for fritidstilbud og lægedækning, for ældrepleje, lukkedage og arbejdspladser og meget andet. Valgets udfald får med andre ord betydning for vores hverdag, men også for, om Greve er en kommune, som visionære virksomhedsejere ønsker at investere i.

I 2017 lægger Greves virksomheder – ifølge noegletal.dk – omkring 46 mio. kroner i kommunekassen i form af selskabsskat og dækningsafgift på forretningsejendomme. Penge, som vi kan investere i at skabe gode vilkår for det lokale erhvervsliv – og til udvikling og velfærd. Lad os bare sige det som det er, der er ikke mange stemmer i ”at tale virksomhedernes sag” op til et kommunalvalg, men det ændrer ikke på, at erhvervslivet på mange måder bidrager til, hvad vi får råd til at sætte i gang i Greve.

Jeg mener, at Greve Kommune kan sikre en endnu bedre kvalitet og et stærkere tilbud til borgere og virksomheder, hvis vi i højere grad samarbejder med erhvervslivet om kommunale opgaver. Derfor vil jeg – bliver jeg valgt ind i byrådet – tale for, at vi kommer med en række bud på, hvordan vi som politikere kan være med til at styrke velfærden i Greve sammen med erhvervslivet.

Som jeg ser det er der ikke nogen modsætning mellem den offentlige og private sektor, som tværtimod er forudsætninger for hinanden. Selvejende institutioner kan fx spille en vigtig rolle i Greve i forhold til at løfte velfærdsopgaver for kommunens borgere. I virkeligheden handler det om, hvordan vi sikrer, at Greve står stærkere, har en hurtigere responstid og en højere kvalitet – sammen med det lokale erhvervsliv.

Skrevet af: Torben Hoffmann (V) – kandidat til byrådet i Greve

Kilder: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale nøgletal, Dansk Erhverv

Deltag i debatten
Del.