Det frugtbare samarbejde om erhvervsservicen mellem Solrød og Greve kommuner fortsætter via Greve-Solrød Erhvervsservice.

I de sidste fem år har Solrød Kommune og Greve Kommune haft et nært og givende samarbejde om erhvervsservice til de to kommuners virksomheder. Nu har parterne aftalt at forlænge samarbejdet for en ny fireårig periode. Hensigten er at styrke erhvervsfremmeindsatsen i et tæt og konstruktivt samspil til gavn for væksten og beskæftigelsen i de to nabokommuner.

– Der er helt klart en masse synergi i, at Greve og Solrød kommuner har et tæt og konstruktivt samarbejde om den lokale erhvervsservice. Der er i forvejen en masse samhandel og netværk mellem erhvervsdrivende i de to nabokommuner. Vi har som nabokommuner en fælles interesse i at gøre livet nemmere for vores virksomheder, så de kan skabe vækst og nye job og herved bidrage til vores lokalsamfund og velfærd, siger Pernille Beckmann, borgmester i Greve Kommune.

Aftalen mellem nabokommunerne er forlænget frem til 31. december 2021, og i de to kommuner glæder man sig over det forsatte samarbejde.

– I Solrød Kommune har vi et ønske om på bedst mulig vis at understøtte vores lokale virksomheders vækst- og udviklingspotentiale. Det gør vi bedst i samarbejde med Greve Kommune, da vi ved at forene vores kræfter både står stærkere og er i stand til at skabe en mere kompetent og robust service til vores virksomheder og iværksættere. Blandt andet profiterer vi af, at vi ved at indgå i et samarbejde kan minimere fællesudgifterne, hvilket både er til fordel for os som kommuner og for virksomhederne, da vi får bedst mulig service for pengene – vi får mere for mindre, siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune.

Greve-Solrød Erhvervsservice ligger under ErhvervsCentret i Greve, som dermed står for at informere og vejlede iværksættere og virksomheder i både Solrød og Greve kommuner.

– Vi er naturligvis meget glade for og stolte over, at Solrød Kommune igen har valgt os til at levere en række ydelser til Solrød Kommunes lokale iværksættere og virksomheder. Det er en stor tillidserklæring, som vi fortsat vil bestræbe os på at leve op til, siger Tina Charlotte Koeffoed, daglig leder af ErhvervsCentret og Erhvervs- og turistchef i Greve Kommune.

Fakta

Greve-Solrød Erhvervsservice skal fortsat udsende velkomstbrev til nystartede virksomheder i Solrød Kommune en gang i kvartalet samt tilbyde kommunens iværksættere og virksomheder information og vejledning i forbindelse med opstart, drift og udvikling af virksomheden.

Ligeledes skal Greve-Solrød Erhvervsservice bl.a. sikre, at vækstiværksættere tilbydes mulighed for at blive screenet til en plads i Vækstfabrikken Greve, der har til huse på øverste etage i ErhvervsCentret. Greve-Solrød Erhvervsservice skal også afholde en række informationsmøder, workshops og gå-hjem-møder med aktuelle emner af interesse for iværksættere og virksomheder i Solrød Kommune og Greve kommune. Endelig skal Greve-Solrød Erhvervsservice gennemføre virksomhedsbesøg hos lokale Solrødvirksomheder med deltagelse af Solrød Kommunes borgmester og repræsentanter fra Solrød Kommunes team af virksomhedskonsulenter.
Virksomheder, der har behov for særlig rådgivning, henvises til rådgivning fra Væksthus Sjælland eller private rådgivere for at sikre den bedst mulige vejledning.

Kilde: ErhvervsCentret i Greve

Deltag i debatten
Del.