Siden årsskiftet har ledergruppen hos Snedkermester Arne Pedersen deltaget i et nyt, stort forskningsprojekt med titlen ”Ledelses-GPS til en ny tid”. Tiltaget skal gøre lederne bedre til at håndtere komplekse krav og ledelsesdilemmaer. Ledergruppen, ejerlederen og bestyrelsesformanden forventer, at forløbet vil resultere i produktivitetsforbedringer og fremtidssikre virksomheden til vækst.  

Hos Snedkermester Arne Pedersen A/S i Greve har den adm. direktør Kim Pedersen i det sidste års tid haft fokus på at ruste virksomheden til at blive en endnu bedre samarbejdspartner indenfor byggebranchen ved blandt andet at uddanne lederne til at spille medarbejderne stærke. Derfor har virksomheden takket ja til at deltage i forskningsprojektet ”Ledelses-GPS til en ny tid”, der er støttet af Industriens Fond.

– Vi er blevet en stor spiller i byggebranchen, og vi vil ruste os til at klare os i konkurrencen gennem mere og bedre ledelse af virksomheden. Så vi har valgt at deltage i det her projekt for at få inspiration og sparring til at kigge indad i organisationen for at afdække de strategiske ledelsesudfordringer og fjerne eventuelle interne barrierer for vækst. Jeg ser gode udviklingsmuligheder i, at vi sammen får styrket den strategiske retning for virksomheden, så vi opnår et endnu stærkere samspil indadtil samt stærke faglige partnerskaber udadtil, fortæller Kim Pedersen, der også er medejer af virksomheden.

Nytænkning af ledelsesudfordringerne skal løfte Snedkermester Arne Pedersen ind i nyt årti  

Som en del af forskningsprojektet mødes virksomhedens ledergruppe cirka en gang om måneden sammen med deres direktør og bestyrelsesformand i et af ErhvervsCentrets mødelokaler. Her reflekterer de over deres ledelsesudfordringer sammen med de to forskere: Rikke Kristine Nielsen, PhD, adjunkt, Aalborg Universitet og Frans Bévort, PhD, lektor, CBS.

– Det er et spændende projekt og en gave for virksomheden at være med i. Hver gang vi mødes, får vi noget nyt med hjem, og vi glæder os til at sprede det ud til hele organisationen. Det er en helt ny måde at tænke på som leder og ledergruppe. Jeg er blevet trænet i at arbejde med dilemmaer og har fået nogle helt nye værktøjer, jeg ikke vidste fandtes. Et af mine største dilemmaer er at sørge for, at hele virksomheden arbejder ud fra de samme værdier, så vi får flere stolte og glade medarbejdere og tilfredse kunder, siger Torben Kempel, der er afdelingschef hos Snedkermester Arne Pedersen.

– Det er en god mulighed for os til at arbejde med vores udfordringer og få talt os frem til nogle løsninger, der kan fungere for os individuelt og som ledelsesgruppe i en travl hverdag med mange komplekse og ofte modsatrettede krav fra vores egen organisation og omverdenen. Det udvikler både os som ledere og hele virksomheden, fortæller Karsten Andersen, der er autodidakt leder. Han startede som tømrersvend for 20 år siden hos Snedkermester Arne Pedersen og blev i efteråret 2017 tilbudt jobbet som afdelingschef.

Som en del af projektet bliver de kastet ud i forskellige øvelser. En af øvelserne, der handler om deres egen udvikling som ledere, går ud på at tale om, hvordan de ser deres egen rolle og ansvarsområde som leder, og turde tage ansvar for de opgaver, som ejerlederen tidligere har taget sig af.

– Det er vigtigt, at vi er ærlige og konstruktive, og vi skal turde give hinanden kritik, når vi ser noget, der undrer os. Det er vigtigt, at vi kan det i alle ledelseslag. Ellers risikerer vi at løbe den forkerte vej eller tabe vores passion. Det er vigtigt, at vi med det her forløb får input til at løfte virksomheden ind i et nyt årti og tænke nyt i byggebranchen, som ellers ikke er kendt for at gå foran i nytænkning af ledelse, understreger Camilla Sandstrøm, der er økonomichef hos Snedkermester Arne Pedersen.

Se video: https://youtu.be/cGUuQymrxg8

Kilde: ErhvervsCentret Greve

Deltag i debatten
Del.