I Socialdemokratiet i Greve vil vi gerne bygge flere almene boliger, som bl.a. vores seniorer kan få glæde af.

Vi har mange ældre borgere i kommunen, som gerne vil have en mindre bolig, og dermed fraflytte deres parcelhus. Vi skal have flow i dette, og vi skal tiltrække børnefamilier.

Vi er nødt til at profilere os bedre, og tiltrække borgere, der kan være med til at bidrage i en tid med flere ældre.

De kommende 10 år får vi ca. 3 gange flere borgere + 80 år end i dag. Andelen af borgere i alderen 25 – 50 år forbliver uændret i samme periode iflg. befolkningsprognosen udarbejdet af Greve kommune.

Vores ældre borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. Der skal være plads til den rette omsorg og pleje. Vi skal også have råd til at genindføre flextrafikken, så vores borgere har mulighed for at komme rundt i kommunen.

Dette må vi ikke gå på kompromis med, og det er præcis derfor, at vi er nødt til også at have fokus på tilflyttere.

Skal det være attraktivt at bo i Greve, skal vi også have flere boliger i en blandet boligmasse, med strategiske veltænkte placeringer.

Hvilken vej skal vi?

De bedste Socialdemokratiske hilsner
Mikkel Peter Sohn Witthøft, Tina Rottbøll og Michala Hedetoft-Winther
Socialdemokratiske kandidater i Greve kommune

Deltag i debatten
Del.