Teddy Øfeldt var manden, der, tilbage i 1975, iværksatte aktiv træning og revolutionerede behandlingen af rygpatienter. At byde muskulaturen arbejde i den akutte smertefase var et banebrydende princip, som brød med den daværende opfattelse, at man skulle hvile og skåne ryggen!

Med sin baggrund som bodybuilder og særlige muskelforståelse erkendte Teddy Øfeldt tidligt, at intensiv og målrettet muskeltræning også kunne hjælpe patienter med handicaps, blot behandlingen blev individuelt tilpasset.

I 1967 åbnede Teddy Øfeldt et træningscenter og undersøgte, over en 4-årig periode, forskellige træningssystemers effekt på raske motionister.

Herefter behandlede Teddy Øfeldt lægehenviste patienter med svære handicaps – i begyndelsen gratis, da Teddy Øfeldt over for sundhedsmyndighederne ville demonstrere, at behandlingen virkede. Efter en forsøgsordning fra 1976 til 1981, hvor Øfeldt Centret behandlede patienter med handicaps, indgik myndighederne, på Sundhedsstyrelsens anbefaling, en personlig overenskomst med Teddy Øfeldt for at sikre patienterne adgang til denne nye behandlingsform.

I 1987 blev overenskomsten landsdækkende, og smertepatienter kunne nu få tilskud. Udvidelsen var en konsekvens af omfattende dokumentation samt opgørelser over Øfeldts behandlingsresultater fra professorerne Preben Plum og Jens F. Rehfeld.

Efter ønske fra et flertal i Folketinget blev patienter med vidtgående fysisk handicap, i 1991, sikret vederlagsfri behandling på Øfeldt Centret.

Som følge af stor patientsøgning åbnede Øfeldt i 2002, ud over afdelingen i Karlslunde, en afdeling i Rødovre. Centrene er, med sine 40.000 årlige behandlingstimer og 500 ugentlige patienter, en vigtig del af sundhedsvæsenet, og det er bemærkelsesværdigt, at 90 % af patienterne i Øfeldt Centrene alle har været behandlet i det traditionelle sundhedsvæsen uden større virkning.

Folketinget besluttede i 2011 at ændre Centrenes lovhjemmel til specialiseret sygehusbehandling i sundhedslovens § 79, og i 2017 kunne Øfeldt fejre sit 50-års jubilæum.

Teddy Øfeldt modtog gennem årene stor støtte fra en række fremsynede personer, ikke mindst fra den tidligere chef for Sikringsstyrelsen, departementschef Per Loft, medicinaldirektør Søren K. Sørensen og socialminister Eva Gredal, der alle som pensionister indtrådte i Øfeldt Centrenes (ulønnede) bestyrelse.

Der er nu 40 ansatte i de to Centre i Karlslunde og Rødovre, hvis videre drift er sikret igennem familien, som viderefører Centrene. Teddy Øfeldt var en bemærkelsesværdig og farverig person, der ikke blot har skabt mange arbejdspladser i sine Centre. Han har med sin behandling bidraget til, at patienter er blevet selvhjulpne og fri for smerter og har kunnet forblive på arbejdsmarkedet. Kort sagt: fået et bedre liv og sparet store udgifter for samfundet.

I 2015 fik Teddy Øfeldt diagnosticeret kræft i bugspytkirtlen. Teddy kæmpede en brav kamp frem til sin død den 13. november 2018.

Bisættelsen finder sted fra Karlslunde Strandkirke lørdag den 24. november 2018 kl. 13, og alle er velkomne.

Kilde: Dorthe Øfeldt

Deltag i debatten
Del.