Meget få brugere og pres på økonomien får Greve Kommune til at lukke rådgivningstilbuddet Headspace. Der er dog fortsat andre tilbud om rådgivning til unge.

Efter to år med rådgivningstilbuddet Headspace har byrådet besluttet at lukke tilbuddet med udgangen af november. Headspace er målrettet børn og unge, som kan komme anonymt og uden tidsbestilling og tale om både små og store bekymringer. Headspace var et supplement til kommunens øvrige tilbud om rådgivning til børn og unge.

Kun få opsøgte rådgivning

Formand for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget Liselott Blixt fortæller om beslutningen:
“Vi har været glade for at have Headspace, som et ekstra forebyggende tilbud til børn og unge. Desværre har tilbuddet ikke været brugt så meget, som vi havde forventet, og da vi samtidig skal prioritere økonomisk, har vi besluttet at lukke Headspace Greve”.
Beslutningen blev truffet af byrådet, da politikerne i juni skulle finde en række besparelser for at få økonomien til at hænge sammen.

Andre tilbud om rådgivning

Børn og unge i Greve kan dog stadig få gratis rådgivning hos kommunen:
“Åben rådgivning” er for større børn og unge under 18 år samt deres forældre. Her kan de henvende sig anonymt med både små og store bekymringer. Der er Åben rådgivning på de lokale skoler og i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Læs mere om åbningstider på www.greve.dk/raadgivning
“Akuttilbuddet” er for alle Greveborgere over 18 år i akut psykisk eller social krise. Her kan de anonymt få rådgivning og støtte, og Akuttilbuddet har åbent kl. 15-08 alle ugens dage. Læs mere på www.greve.dk/akuttilbuddet

Headspace andre steder

Derudover kan børn og unge ringe eller møde op i de øvrige Headspace-centre i landet. Der ligger blandt andet centre i Roskilde og Rødovre.

Sidste åbningsdag i Headspace i Greve er tirsdag den 27. november 2018.

Kilde: Greve Kommune

Deltag i debatten
Del.