Hvorfor skal ordblinde elever i Greve Kommune, ikke have samme muligheder for uddannelse som andre elever i Greve Kommune ?

Hvorfor skal ordblinde elever undervises af faglærere, som IKKE er uddannet indenfor ordblindeundervisning.

Således at læren skal have støtte og vejledning udefra og eleven skal modtage ekstra undervisning og støtte, istedet for at tilbyde en ordblindeundervisning af en faglig kvalitet som sikrer at eleverne ikke behøver ekstratimer og støtte ved ressourcepersoner og faglærerne heller ikke behøver støtte og vejledning gennem eksterne lærere og PPR.

Fagligt er det ikke ok for de ordblinde elever at de ikke tilbydes en kvalificerende undervisning fra starten af, så muligheder for uddannelse er indenfor rækkevidde.

Ordblinde elever ønsker en undervisning af faglærere som også er uddannet indenfor ordblindhed, så lærer og elev ikke behøver ekstra undervisning og særlig støtte.

Kilde: Rikke Madsen

Deltag i debatten
Del.