Nu kan lokale virksomheder sende deres medarbejdere på forskellige IT-kurser i ErhvervsCentret, der sammen med Kursuscentret KHS i Køge etablerer et nyt IT-læringsmiljø i Greve. Her kan kursisterne udvikle deres IT-kompetencer og blive fortrolige med forskellige IT-værktøjer og programmer.

Kurser i fx Outlook, Excel, Power Point, WordPress og kundedatabaser udbydes både på begynder, øvet og avanceret niveau. Der er kurser for alle. Både for dem, der måske aldrig har arbejdet med en computer og for dem, der gør det jævnlig eller hver eneste dag – lige fra eksempelvis sjakmedarbejderen, chaufføren og kantinedamen til sekretæren, webmedarbejderen og direktøren.

På IT-værkstedet arbejder den enkelte medarbejder med et selvvalgt emne som eksempelvis Excel i sit eget tempo. Medarbejderen får udleveret et undervisningsmateriale, som indeholder opgaver og instruktioner inden for det emne, som personen har tilmeldt sig på forhånd. Dette materiale arbejder medarbejderen selvstændigt med, og der er hele tiden mulighed for at få hjælp og vejledning af en erfaren IT-instruktør.

Kreditering Kursuscentret

Dørene til IT-værkstedet åbnes for første gang på Korskildelund 6 i Greve efter vinterferien torsdag den 1. marts 2018 fra kl. 8.00 til 12.30.

Formålet med at etablere et åbent IT-værksted i ErhvervsCentret er at sikre, at virksomhederne har nem adgang til at efteruddanne deres medarbejdere, så de fx opkvalificeres til at løfte nye opgaver og kan effektivisere eller få lettet nogle arbejdsgange ved at udvikle deres It-kompetencer.

– Vi har valgt at etablere et IT-værksted med udbud af en bred pallette af IT-kurser i samarbejde med Kursuscentret KHS i Køge, der har en stor ekspertise og erfaring på det her område. Det gør vi primært for at understøtte væksten og beskæftigelsen, udtaler Greves erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed. Hun tilføjer, at den teknologiske udvikling i dag går stærkt og stiller både virksomheder og medarbejdere over for nye udfordringer og opgaver, som ofte kræver gode IT-kundskaber samt kendskab til nye IT-værktøjer.

Finn Arvid Olsson og Tina Charlotte Koeffoed IT værksted

Finn Arvid Olsson er politisk økonomisk stabschef på Kursuscentret KHS, der er en del af Køge Handelsskole. Han har været med til at bane vej for det nyt IT-læringsmiljø i Greve.

– Vi har valgt at etablere et IT-værksted i Greves lokale erhvervshus, fordi der er en god stemning, og virksomhederne oplever, at det er ’deres sted’. Det ligger perfekt, og rammerne er professionelle og ideelle til kursusuddannelser. Vores indtryk er, at Erhvervscentret i forvejen servicerer kommunens erhvervsdrivende med mange andre relevante tilbud. Det vil vi gerne være med til at understøtte gennem vores samarbejde, hvor vi byder ind med vores erfaringer fra et tilsvarende tilbud på campus i Køge, fortæller Finn Arvid Olsson.

IT-kurserne afsluttes med et kompetencebevis. Til undervisningen skal deltagerne medbringe egen computer til at arbejde på.

Du tilmelder dig selv og en medarbejder eller kollega via ErhvervsCentrets hjemmeside under arrangementer:

https://erhvervscentret.greve.dk/arrangementer/kommende-arrangementer/

Kilde: ErhvervsCentret

Deltag i debatten
Del.