Greve har gennem de sidste mange år positioneret sig som transport- og logistikbranchens hjemsted. Samtidig er branchen i vækst. Derfor udbyder ErhvervsCentret for første gang til efteråret 2017 en ny kompetencegivende efteruddannelse inden for international transport og logistik i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland. Initiativet skal være med til at sikre, at det lokale erhvervsliv har adgang til kvalificeret arbejdskraft, og at deltagerne på uddannelsen får opbygget et netværk til andre i branchen.

Den praksisnære uddannelse henvender sig til ansatte, som til daglig arbejder med logistik i en produktions-, handel- eller transportvirksomhed. Uddannelsen sigter efter at give deltagerne viden, værktøjer og sparring til at effektivisere virksomhedens forsyningskæde og forbedre konkurrenceevnen. Undervisningen foregår i dagtimerne en gang om ugen fordelt over tre måneder med opstart tirsdag den 12. september og mulighed for eksamen den 28. november 2017 i ErhvervsCentret på Korskildelund 6 i Greve.

– Vi har valgt at udbyde en ny international uddannelse inden for transport og logistik i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland, der har en stor erfaring og ekspertise inden for området. Vi har en stor klynge af transport- og logistikvirksomheder i Greve, og vi ved fra analyser og vores virksomhedsbesøg, at det er en branche i vækst. Samtidig er flere transport- og logistikvirksomheder på vej til at etablere sig i kommunen i det nye erhvervsområde ved Greve Nord ud til motorvejen ved afkørsel 27. Med det her tiltag vil vi gerne bidrage til, at vores lokale transport- og logistikvirksomheder kan opkvalificere deres medarbejderne og har nem adgang til kvalificeret arbejdskraft for at understøtte væksten og beskæftigelsen, udtaler Greves erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed, der også er daglig leder af ErhvervsCentret.

Uddannelsen giver kompetenceløft til at varetage nye opgaver og funktioner

En af dem, der allerede har tilmeldt sig uddannelsen, er 49-årige John Bosen Larsen. For et par måneder siden blev han udnævnt som konstitueret lagerchef i kagefabrikken Bisca Karen Volf. Her har han arbejdet som lagerforvalter i 23 år.

– Den her uddannelse er relevant og nyttig for mig. Jeg har brug for at få ny viden og værktøjer til at varetage de nye opgaver, der følger med min nye funktion, understreger John.

I dag oplever John, at han som konstitueret lagerchef bruger for meget tid på de nye opgaver. Alt for ofte bliver han nødt til at spørge andre til råds eller prøve sig frem:

– Fordelen ved at tage uddannelsen er, at jeg så ikke længere skal gå og lede efter svar men selv kan løse opgaverne som lagerchef og bibeholde mit job her i virksomheden, som jeg er meget glad for. Det vil også give mig en ro og personlig tilfredsstillelse, at jeg udvikler mig fagligt og bliver opkvalificeret til at udfylde den nye rolle til perfektion. Jeg glæder mig også til at lære andre i branchen at kende og udveksle viden og erfaringer fx om nye lagerstyringssystemer.

Uddannelsen giver svar på mange pressende udfordringer i dagligdagen

Uddannelsen giver færdigheder til at arbejde med virksomhedens globale udfordringer og ledelsesopgaver i værdi- og forsyningskæder. Der er to retninger på uddannelsen, nemlig Indkøb og Transport.

I faget Logistik får deltagerne blandt andet svar på spørgsmål som: Hvor meget og hvor ofte skal jeg købe ind, så jeg opnår målsætningen for leveringsevnen og samtidig minimerer lagerværdien? Hvordan planlægger jeg produktion og transport effektivt? Hvordan indretter jeg lager og produktion? Hvordan skaber jeg et effektivt vare- og informationsflow fra leverandør til slutkunde? Hvordan bruger jeg Leanværktøjskassen i praksis? Hvordan måler jeg effektiviteten i forsyningskæden.

For ErhvervsAkademi Sjælland er det oplagt at indgå i et tæt samarbejde med en central aktør som Erhvervs Centret, der løbende er i en konstruktiv dialog med det lokale erhvervsliv, og som gør meget allerede på nuværende tidspunkt for kommunens erhvervsdrivende, fortæller rektor Ulla Skaarup:

– Som regional uddannelsesinstitution er det vores formål at styrke de professionelle kompetencer i erhvervslivet, og at øge virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. ErhvervsCentrets kendskab til lokalområdet og store netværk til lokale aktører i branchen giver os mulighed for at komme i kontakt med små som mellemstore og store transport- og logistikvirksomheder og målrette indsatsen: Vi tror, at der er et behov for den her uddannelse også i Greve, som er et dynamisk transportknudepunkt i vækst.

Flere Grevevirksomheder i branchen har allerede tilkendegivet deres interesse for den nye uddannelse, hvor der på det første logistikhold er plads til 16 deltagere.

– Vi møder fx mange virksomhedsejere, der er startet i det små, og som ikke har haft tid og mulighed for at fokusere på at få deres kompetencer udviklet i samme takt som deres forretning. Den viden, de får på uddannelsen, kan give dem værktøjer til at beregne og styre distributionen af varerne på den hurtigste, mest fornuftige og omkostningsbesparende måde. Via ErhvervsCentret er vi nu også i kontakt med store virksomheder, der vurderer, at efteruddannelsen kan skabe værdi for forretningen, siger Ulla Skaarup.

Du tilmelder dig via ErhvervsCentrets hjemmeside under arrangementer:

http://erhvervscentret.greve.dk/ErhvervsCentret/Arrangementer/Arrangementer.aspx

Kilde: Greve Kommune

Deltag i debatten
Del.