Nu etableres enheden, som skal kontrollere om arbejdsmiljøet er i orden.

Region Sjælland tager en aktiv rolle i erhvervs- og vækstudviklingen ved at sikre, at der er ordentlige arbejdsvilkår på regionens arbejdspladser, herunder også sygehusbyggepladser.

Udvalget for Arbejdsmiljø og Rekruttering har på senest møde i Region Sjælland behandlet emnet og besluttet, at der skal oprettes en intern kontrolenhed.

Enheden skal samarbejde med arbejdsmarkedets parter og sikre, at Region Sjællands krav om sociale klausuler og arbejdsklausuler overholdes i forbindelse med udførelse af arbejde i Region Sjælland-regi.

Når enheden kommer godt i gang, vil kontrolenheden også have en forebyggende effekt ved bl.a. opsøgende adfærd på byggepladserne.

Kontrolenheden udfører et vigtigt stykke arbejde for at imødegå, at mennesker ikke bliver udnyttet på det danske arbejdsmarked.

John Wennerwald
Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet

 

Deltag i debatten
Del.