Nældebjerg Børnegård har været en selvejende institution siden 1971. I sommeren 2016 ansøgte bestyrelsen i Nældebjerg om at overgå til privat drift.

Efter mange lange seje måneder, lykkedes det endelig, og Nældebjerg er blevet privat fra den 1/11-2017.

Der ligger mange overvejelser bag beslutningen om privatisering. Nogle af de væsentligste grunde er, at Nældebjerg ønsker at kunne være “herre i eget hus” Vi vil f. eks gerne selv kunne vurdere hvilke kurser der giver mening i vores hus, fortæller leder Dorthe Priskorn. Kommunen har rigtig mange kursustilbud, og en del af dem er “tvungne” kurser, og hvor alle skal deltage. Desværre er ikke alle tilbud relevante for os, og nogen tilbud burde have mere fokus på den enkle institution, og hvor institutionen er placeret.  Der bliver brugt mange personaleressourcer på kursusdage, som vi hellere ville bruge sammen med børnene.

En anden overvejelse var økonomien, Nældebjerg Børnegård har en god økonomi. Som en privat institution giver det større fleksibilitet i, at kunne administrere sin egen økonomi, og mulighed for at spare op til større investeringer.

Med en privat daginstitution mener vi også at et “ejerskab” blandt vores dygtige medarbejder i Nældebjerg Børnegård, vil give en stærkere tilknytning til huset, og en selvforståelse af at være en del af et fællesskab, og hvor institutionen i dag tilbyder medarbejdere sundhedsforsikringer som et personalegode, fordi personalet er vores vigtigste ressource, så dem skal vi passe godt på.

En anden vigtig ting er forældreinddragelse, for det er børnens forældre som i høj grad er med til at skabe de bedste rammer for deres børn, siger Dorthe Priskorn.

Som privat daginstitution, skal vi selv reklamere for at få børn indskrevet, og selv håndtere vores venteliste, så derfor er det vigtigt, at institutionen får et godt rygte i vores lokaleområde. Men som Dorthe Priskorn fortæller: den dag vi åbnede op til ventelisten, kom der over 25 opskrivninger, så det er et godt udgangspunkt.

På vores hjemmeside Nældebjerg.dk kan man læse meget mere om vores skønne hus, og hvordan man indskriver sit barn i Nældebjerg Børnegård

I forbindelse med den endelige overgang til privat drift, vil vi gerne invitere til reception på Nældebjergs parkeringsplads fredag den 1/12. kl 15.00-17.00

Vi håber til receptionen, at se alle indskrevne børn og forældre, samt mange “gamle” børn og forældre, og tidligere ansatte samt samarbejdspartnere vil vi også gerne hilse på.

Vi byder på gløgg og æbleskiver. Kaffe/the og juice til børnene.

Så kig endelig forbi.

Kilde: Claus Jensen

 

Deltag i debatten
Del.