For første gang i dag tirsdag og efterfølgende den første tirsdag i de kommende måneder i 2018 vil personale fra den præventive afdeling være til stede midt i Askerød med en politibil og et telt, så borgerne i bl.a. Askerød kan møde politiet lige det sted, hvor de bor.

Politiet har iværksat initiativet i samarbejde med både kommune og boligselskabet ud fra et generelt ønske fra borgerne i Askerød om at se mere synligt politi. Borgerne vil gerne have en dialog med politiet omkring de eventuelle problematikker, som måtte fylde meget i hverdagen i området.

Politiet samler borgernes ”ønsker” sammen, så politiet efterfølgende kan iværksætte en indsats mod det, som borgerne opfatter som utryghedsskabende i lokalområdet. Den synlige tilstedeværelse vil måske blive udbygget med repræsentanter fra både kommunen og boligselskabet, hvis borgerne udtrykker ønske herom, eller der er behov herfor.

Politiets stand i Askerød byder i dag i tidsrummet kl. 1600-2000 på en forfriskning samt et stykke citronmåne til dem, der dukker op og får sig en snak med politiet.

Tilsvarende synlig tilstedeværelse i boligområder, hvor kommuner, boligselskaber og politiet laver en særlig indsats, er også planlagt til f.eks. Karlemosen og Ellemarken i Køge kommune og vil starte senere i løbet af august måned disse to steder.

Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi

Deltag i debatten

Del.