Jeg mener, at vi bør indføre en miljøzone. En miljøzone kræver, at de lastbiler der kører i zonen (eksempelvis over 3,5 tons), har påmonteret et partikkelfilter, der opsamler de skadelige dieselpartikler.

Beregninger viser, at en miljøzoneordning vil fjerne ca. 1/3 af vejtrafikkens udledning af dieselpartikler.

I starten kunne zonen burde dække øst for motorvejen fra til Greve C afkørslen til Greve N (Hundige).

Kommunen trækker tung trafik til via vores indkøbscentre, herunder naturligvis til Waves. Lastbiler i tusindvis der forurener, og efterlader et langt beskidt spor på sin vej.

På hver side af Hundige Centervej bor der tusindvis af Greveborgere bl.a. i Hundigegaardskvarteret, Gersagerparken, Askerød og i Eriksmindekvarteret (hvor jeg i øvrigt selv bor), der påvirkes dagligt.

Zonen skal tydeligt varsles med skilte efter de gældende vejregler, som vi ser det i bl.a. i København.

Greve skal naturligvis løbende tilpasse zonen i takt med, at den teknologiske udvikling af bilernes motornorm forbedres.

Som det fremgår af Socialdemokratiet i Københavns valgudspil, siger Frank Jensen til en artikel i Politikken, at diesel ønskes helt udfaset i København. Hvert år dør ca. 80 københavnere, primært ældre og ’svagelige’, for tidligt, af luftforurening, og omkring 20 Københavnere, af direkte udledninger fra vejtrafik, viser forskning.

Grønne hilsner
Mikkel Peter Sohn Witthøft
Kandidat for Socialdemokratiet i Greve

Deltag i debatten
Del.