Lions Greve inviterer alle interesserede til et møde med foredrag og dialog om demens, torsdag den 11. oktober klokken 19:00 til 21:00 i Greve Borgerhus, Greveager 9

Mød Borgmester Pernille Beckmann som vil orientere om Greve Kommunes indsatser på området, plejehjemsleder Marianne M. Jensen som vil fortælle om arbejdet med de demente og deres pårørende samt en repræsentant fra en af Greve Kommunes pårørendegrupper.

Der vil være rig mulighed for både spørgsmål og dialog og under mødet er Lions Greve vært for en kop kaffe.

Demens rammer bredt og mange mennesker er berørt af sygdommen på den ene eller anden måde. Foruden den demensramte selv har sygdommen ofte konsekvenser for de nærmeste.

I Lions Greve har vi valgt at sætte fokus på området gennem donationer til demensplejen i Greve Kommune og ved at arrangere en foredrags- og dialog aften for alle interesserede, udtaler Christel Haslund, Præsident i Lions Greve. Og netop ved at støtte dette område gives der en håndsrækning til en udsat gruppe og deres pårørende.

På billedet ses Marianne M. Jensen sammen med demensdukker som tidligere er doneret af Lions Greve og som nu er fordelt rundt på de forskellige demensenheder på plejecentrene i Greve. Demensdukker kan være med til at skabe tryghed og glæde.

Arrangementet starter klokken 19:00 hvor Lions Greve byder velkommen, orienterer om aftens program og kort fortæller hvorfor vi som frivillig humanitær og social organisation har valgt at støtte demensområdet.

Arrangementet er gratis og der er 125 pladser som fordeles efter ”først til mølle princippet”. Du møder blot op på dagen.

Kilde: Søren Stensgaard – Lions Greve

Deltag i debatten
Del.