Det blæser i vinden, hvad der skal ske med de højtspecialiserede institutioner for handicappede borgere, som i dag hører under regionerne.

Indtil videre har meldingerne været, at kommunerne skal overtage driften af de specialiserede socialinstitutioner.

Erfaringerne fra kommunalreformen i 2007, taler dog imod at kommunerne skal drive institutionerne. En del specialtilbud lukkede og flere institutioner kunne ikke opretholde den høje specialisering, fordi kommunerne af økonomiske årsager afbrød samarbejdet og behandlede borgerne i eget kommunalt regi.

Uanset hvad der sker med Lars Løkkes reform af sundhedsvæsenet, er det vigtigt, at der bliver udarbejdet en national plan. En plan som det kendes fra sundhedsområdet, der fastlægger niveauet for indsatsen – ikke kun for de regionale institutioner, men også for de kommunale og private tilbud.

Det er nødvendigt med en national plan for at sikre, at specialiseringen og tilbuddene fastholdes til gavn for denne meget sårbare gruppe af handicappede.

John Wennerwald / Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Deltag i debatten
Del.