Greve Kommune har fået bevilliget knap en million kroner fra Beskæftigelsesministeriet, så borgere, der er i et ressourceforløb, bliver tilknyttet et job sideløbende med et social- eller sundhedstilbud.

Der kan være mange årsager til, at man havner i et ressourceforløb. Det kan være fysiske, psykiske eller sociale helbredsproblemer, der nogle gange bliver barrieren for et job eller en uddannelse.

Indsatsen skal over en længere periode give mere struktur på hverdagslivet og bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Helt konkret betyder det, at en sagsbehandler i Jobcentret får mere tid til at følge borgeren helt tæt ved samtaler, hurtig udarbejdelse af CV, kombineret med en tilknytning til en arbejdsplads.

“Flere hænder i Jobcentret giver mere tid til hver enkelt borger, så borgeren reelt får muligheden for et job i stedet for at afslutte arbejdslivet på førtidspension”, siger formand for Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget, Morten Dahlin.

Projektet er et væsentligt bidrag til byrådets ønske om at fokusere målrettet på en helhedsorienteret indsats, og derved nedbringe antallet af borgere, som har passive perioder i deres ressourceforløb.

Kilde: Greve Kommune

Deltag i debatten
Del.