Greve Kommune har fået 2,2 millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen til at ansætte en kommunal læge, der skal forbedre behandling og pleje af sårbare ældre i eget hjem.

Færre unødvendige indlæggelser

Helt konkret skal pengene bruges til at ansætte en kommunal læge, der skal rådgive og undervise medarbejderne i hjemmesygeplejen og akutfunktionen. Det skal give et kvalitetsløft, som skal reducere antallet af unødvendige indlæggelser på sygehuse.

“Projektet er et forsøg, som blandt andet skal vise, om vi kan undgå unødvendige indlæggelser blandt ældre. Når projektet er slut, vil vi lave en grundig evaluering, for at se om det så havde den ønskede effekt”, siger formand for Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Liselott Blixt.

Et styrket samarbejde

Flere ældre er både i kontakt med hjemmesygeplejen, almen praktiserende læger og sygehuse. Den kommunale læge skal derfor også styrke samarbejdet mellem disse aktører, så ældre oplever en bedre sammenhæng i behandlingen og plejen.

Projektet løber fra 2018 til 2020. Efterfølgende vil Greve Kommune evaluere projektet og på den baggrund beslutte, om stillingen som kommunal læge skal bevares.

Fakta

Der er omkring 1500 hjemmeboende Greveborgere over 65 år, som hvert år modtager hjælp fra hjemmesygeplejen.

Der er omkring 1200 borgere, som er visiteret til hjemmepleje.

Kilde: Greve Kommune

 

Deltag i debatten
Del.