Kvalitetsarbejdet på ældre- og omsorgsområdet har markant betydning for hvordan både beboere, pårørende, medarbejdere og politikere opfatter og vurderer den pleje og omsorg som tilbydes på landets plejecentre.

Og nu er det lykkedes den private leverandør af pleje og omsorg, Forenede Care, at rekruttere en decideret ekspert udi kvalitetsarbejde til stillingen som kvalitetschef i virksomheden. Nemlig 47-årige Annette Jellesmark, der har stor og bred erfaring med kvalitetsarbejde på mange niveauer fra ansættelser i kommunalt og regionalt regi. Hun starter i funktionen den 1. februar, og Forenede Cares administrerende direktør Thomas Nistrup glæder sig over den organisatoriske og faglige styrkelse i virksomheden:

”Vi er meget stolte over at have rekrutteret Annette Jellesmark. Hun er givet blandt landets mest vidende personer på området, og hun kommer til Forenede Care med gedigen teoretisk og praktisk erfaring med kvalitetsarbejde,” siger han.

De politiske vinde som blæser på ældreområdet
De sidste tre år har Annette Jellesmark som kvalitetskonsulent i Greve Kommune været ansvarlig for kvalitetsarbejdet på fire plejecentre, i hjemmeplejen, i hjemmesygeplejen og i træningsenheden i kommunen.
Samtidig er hun ekspert i Den Danske Kvalitetsmodel(DDKM) og har blandt andet arbejdet med kvalitetsmodellen på sygehusniveau i Region Sjælland. Hun har også stået i spidsen for implementeringen af DDKM på plejecentre, i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Greve Kommune, ligesom hun de sidste par år har ført tilsyn i landets kommuner og vurderet, om de lever op til kravene i DDKM – og vejledt kommuner i opstart af DDKM og implementeringsprocessen.

”En af Forenede Cares primære kunder og samarbejdspartnere er jo landets kommuner, og i Annette får vi en kollega, som på egen krop kender til kommunernes fokus, beslutnings- og arbejdsgange, viden og kompetencer på kvalitetsområdet. Ligesom hun er fortrolig med de politiske vinde, som blæser på ældreområdet i kommunerne. Og det er naturligvis et kæmpe aktiv for os,” siger Thomas Nistrup.

”Vi glæder os meget til at kunne trække på blandt andet hendes store erfaring og også hendes styrke i forhold til at lede processer og projekter. Ligesom vi ser frem til at nyde godt at hendes undervisnings- og rådgivningskompetencer,” forklarer Thomas Nistrup.

Med på udviklingsbølgen
Så efter en årrække med ansættelser i det offentlige bliver Annette Jellesmarks arbejdsgiver fra den 1. februar altså privat i stedet for offentlig:

”Det er super spændende for mig nu at skulle være en engageret del af en ambitiøs privat virksomhed. Konkurrenceudsættelse af de bløde velfærdsydelser som ældrepleje er jo stadig i sin vorden i Danmark, og jeg ser det som en meget interessant opgave at være en del af den udviklingsbølge og medvirke til løbende at sikre og højne kvaliteten på de plejecentre, som Forenede Care driver,” siger Annette Jellesmark, der heller ikke frygter den bevågenhed, som private leverandører af pleje og omsorg løbende oplever fra både borgere, myndigheder, politikere og medier:

”Jeg er vant til at have og løfte et stort ansvar. Og det er kun rimeligt og helt relevant at såvel kommunale som private leverandører af velfærdsydelser hyppigt bliver kigget efter i kortene. Og en af mine fornemmeste opgaver bliver jo at sikre, at kvaliteten hele tiden er i højsædet i Forenede Care, og at der ikke er grund til at kritisere virksomheden eller vores medarbejdere,” forklarer hun.

Forenede Cares nye kvalitetschef
47-årige Annette Jellesmark er oprindeligt uddannet som bankassistent og senere som fysioterapeut. Efterfølgende har hun blandt andet gennemført en kandidatgrad i sundhedsvidenskab fra Københavns Universitet og moduler på Diplomuddannelsen i ledelse fra Niels Brock.
Hun har også de sidste par år gennemført efteruddannelse i blandt andet ”Sikkerhedstænkning og risikostyring i sundhedsvæsenet” på Syddansk Universitet, ”Viden- og innovationsledelse” og ”Risiko Manager” fra henholdsvis Center for offentlig kompetence og Dansk selskab for patientsikkerhed. Seneste har hun i 2015 uddannet sig som Surveyor ved Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet(IKAS).

Elitesport og undervisningserfaring
Annette Jellesmark har også stor undervisningserfaring i emner som Den Danske Kvalitetsmodel(DDKM), rehabilitering, patientsikkerhed, utilsigtede hændelser og patientklager.
Udover flere års arbejde som fysioterapeut har Annette Jellesmark fungeret som Risk Manager i Region Sjælland og kommer senest fra en stilling som Kvalitets- og udviklingskonsulent i Greve Kommune. Ligesom hun siden september sidste år har fungeret som Surveyor for Institut for Kvalitet og Akkreditering i sundhedsvæsenet(IKAS), hvor hun har foretaget tilsyn i landets kommuner, og vurderet om de lever op til kravene i Den Danske Kvalitetsmodel.
Privat er Annette Jellesmark gift med Thomas, der er major i Forsvaret. Sammen har de børnene Anders på ni år og Peter på ti. Og som tidligere basketballspiller på eliteplan nyder hun stadig at dyrke sporten og træner blandt andet et drengehold i basketball. 

Deltag i debatten
Del.