Vi synger for bedre vejr!

Gennem de sidste 2 år har mere end 60 Greveborgere med den onde lungesygdom, KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse), hver anden fredag sunget for fulde kraft i Greve Borgerhus, for at møve KOL symptomerne ud af systemet.

Det er lægefagligt bevist, at sang og sangøvelser har en gavnlig effekt på KOL-patienters skadede lunger. KOL dræber det raske lungevæv og efterlader patienterne med få procent af deres optimale lungekapacitet. KOL er kronisk og irreversibelt forstået på den måde, at når først lungerne hartaget skade, så står de ikke til at redde. Man kan dog symptombehandle – dels med medicin, dels via sang! Korsang har den effekt, at patienten ’presses’ til at trække vejret effektivt og målrettet, og dermed lærer patienten at anvendeden begrænsede lungekapacitet bedst muligt. Desuden er der det helt særlige element ved korsangen, at det foregår under hyggelige og afslappede forhold sammen med andre.
I et kor er man ikke isoleret patient – man er fællessanger!

KOL koret i Greve er et samarbejde mellem Den Musiske Skole i Greve (DMS) og Center for Sundhed & Pleje (CSP). DMS står for den dagligedrift og alle musikrelaterede aspekter. CSP støtter med praktisk hjælp og sparring samt alle sundhedsfaglige spørgsmål. KOL koret har årligt ca. 30 aktiviteter – herunder prøver, koncerter og forskellige relevante ekskursioner.

Koret ledes af dirigent Ulrik Skat Sørensen, som er uddannet indenfor korledelse og som udover virket med KOL koret også varetager administrative opgaver på Den Musiske Skole. I samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af sangere fra koret og Ulrik Skat, tilrettelægges korets aktiviteter og mindre praktiske opgaver uddeligeres.

Koret har en stærkt social sammenhængskraft, som kommer til udtryk dels ved de ugentlige fredagsprøver, hvor humøret altid er højt, dels ved de mange sociale arrangementer der også er på programmet – fx Julefrokost, Nytårskur, sommerafslutning, osv.

Greves KOL kor har netop afholdt kortræf i Johannes kirken den 27.januar fra 12.00-19.00, det var en kæmpe succes, og der blev sunget til den helt store guldmedalje.

Koret øver hver anden fredag i ulige uger i Greve Borgerhus, Greveager 9, kl. 13.00 – 15.00.

Hvis man har lyst til at deltage eller blot vide mere om koret, er man velkommen til at kontakte Ulrik Skat på uss@greve.dk eller frivilligadministrator for koret, Carsten Brøsch, på cb@greve-erhverv.dk.

Koret er desuden i kontakt med Lungeforeningen og modtager praktisk og faglig sparring her fra.

Læs mere herhttps://www.lunge.dk/region-sjaelland/greve-lungekor/7043

Kilde: Ulrik Skat Sørensen

Deltag i debatten
Del.