På Greve kommunes hjemmeside kan der læses følgende i “Børn i Greve læser godt”

https://www.greve.dk/om-kommunen/nyheder/boern-i-greve-laeser-godt/

Det er kun godt med et stort fokus på læsningen i Greve kommune.
Jeg hæfter mig i særdeleshed ved at man påtænker tidlig indsats.
“Desuden bliver alle børn i 2 .klasse testet for ordblindhed i det kommende år,  sådan at de ordblinde børn får hjælp tidligt i skoleforløbet.”
Jeg syntes det er et yderst positivt tiltag.
I den anledning har jeg en række spørgsmål, som jeg gerne vil have belyst.
Hvem skal stå for testningen for ordblindhed af eleverne i 2.klasse ?
Lærerne, læsevejleder eller PPR`?
Hvilke  individuelle  tests påtænker man bruge i 2. klasse, for at udrede for ordblindhed ?
Vil man på et senere tidspunkt, for de elever som i 2. klasse er diagnosticeret med ordblindhed følge op med den digitale nationale ordblindetest, -i daglig tale “trafiklystesten” ?
En ting er at diagnosticere, end helt anden ting som er alt afgørende er indsats for eleven.
Hvad med indsatsen, hvad påtænker man som indsat for ordblinde elever i Greve kommune ?
Vil der iværksættes struktureret fonologisk træning med henblik på afkodning?
Vil man starte med kompenserende strategier i 2. kl, således at eleverne fagligt kan følge klassen ?
Skal indsatsen være op til den enkelte skole/skoleder eller påtænker man en mere kordineret indsats på tværs af Greve kommune ?
Skal de ordblinde elever fortsat benytte Ipad, -også på mellemtrinet og i udskolingen, eller vil man her sætte ind med mere anvendelige og langt mere kvalificerende redskaber, som PC med CD-Ord ?
Vil man også se på eks et ordblindetilbud for ordblinde elever i 10. kl. ?
Hvad med lærerne vil de blive efteruddannet til at løfte denne opgave ?
Kunne man forestille sig at Greve kommune kunne komme på landkortet som den mest dysleksi-venlige kommune i landet ?
Skrevet af Rikke Madsen
Deltag i debatten
Del.