Greves borgmester til erhvervsliv: Vi har brug for jeres mening!

Greve vil være en attraktiv erhvervskommune, og Greve Kommune har stor nytte af at få erhvervslivets input til at blive en endnu bedre erhvervskommune i vækst. Derfor vil borgmester Pernille Beckmann gerne opfordre til, at de lokale virksomheder deltager i undersøgelsen af det lokale erhvervsklima, som Dansk Industri gennemfører i april og maj 2018.

Siden borgmester Pernille Beckmann overtog borgmesterstolen i 2014 har hun haft fokus på at gøre Greve til et af de bedste steder at drive virksomhed i samarbejde med Byrådet, embedsmændene og ErhvervsCentret, der fungerer som bindeled mellem kommunen og det lokale erhvervsliv.

Greves borgmester Pernille Beckmann

– Undersøgelsen, som Dansk Industri gennemfører hvert forår, er en kærkommen lejlighed til, at vi får taget temperaturen på, hvordan repræsentanter for en del af vores lokale erhvervsliv lige nu og her trives med at drive virksomhed i vores kommune. Derfor håber jeg, at rigtig mange af dem, der af Dansk Industri får invitationen til at deltage i erhvervsklimaundersøgelsen, vil benytte sig af det, siger Pernille Beckmann. Hun uddyber:

– Det er vigtigt, at vi som kommune ved, hvad der rører sig ude på virksomhederne, og at de trives hos os. For når vores erhvervsliv blomstrer, genererer det vækst og nye arbejdspladser. Det bidrager til, at vi som kommune kan skabe endnu mere kvalitet i vores velfærdsydelser, og det kommer den enkelte borger til gode. Derfor gør vi os hele tiden umage med at lytte til virksomhederne og prøve at sætte os i deres sted. Vi vil altid gerne strække os langt for at finde en løsning, pointerer Greves borgmester.

Vækstpolitikken i Greve har fokus på gode rammevilkår for virksomhederne i kommunen

I de sidste fire år har kommunen i tæt dialog med erhvervslivet arbejdet på at skabe gode vilkår for erhvervslivet med afsæt i Vækstpolitikken 2014-2017. Her har indsatsområderne været at arbejde for gode fysiske rammer, god service, flere iværksættere og bedre overlevelse, vækst via de store anlægsprojekter, lettere adgang til arbejdskraft, flere udbud og godt leverandørsamarbejde, information og dialog samt konkurrencedygtige skatter og afgifter.

– Vi har i de sidste år konkret arbejdet med nye lokalplaner for erhvervsområderne i Greve, Mosede og Karlslunde samt udarbejdet en helhedsplan for Strandvejen. Vi har renoveret Greve Station og forbedret skiltningen af cykelstier til erhvervsområderne. Derudover har alle medarbejdere med erhvervskontakt været på kursus i servicekultur og afgivet et serviceløfte til det lokale erhvervsliv. Vi har også nedsat et Advisory Board på Jobcentrets område. Endvidere har vi sat dækningsafgiften ned og øget konkurrenceudsættelsen til over målet på 30 procent, fortæller Pernille Beckmann.

Hun tilføjer, at kommunen også har afholdt dialogmøder med erhvervslivet via Round Table samt øget indsatsen på kommunikationsområdet bl.a. via nyhedsbreve, informationsmøder sociale medier og virksomhedsbesøg. Til maj vil kommunen sammen med erhvervslivet sætte nye erhvervs- og vækstpolitiske mål for de næste fire år.

Virksomhederne skal mødes i øjenhøjde

Greves erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed har som daglig leder af ErhvervsCentret ansvaret for, at de lokale virksomheder oplever, at de med ErhvervsCentret har en hurtig og nem indgang til information og hjælp fra Greve Kommune. Hun er daglig i kontakt med mange virksomheder og tager gerne en snak med dem om, hvad deres udfordringer er i forhold til de lokale rammebetingelser. Det glæder hende, at der er mange tegn på, at Greves erhvervsliv trives, er i vækst og endda kan kalde sig for Danmarksmester i at skabe nye arbejdspladser inden for bygge- og anlæg og transport og logistik. Det har analysen VækstVilkår Greve 2017 tidligere vist. Den har også vist, at Greve er et regionalt detailhandelscentrum, og at iværksætterlysten er stor, og at eksportværdien fortsat stiger.

– Vi er stolte over, at Greve gennem de sidste år har høstet anerkendelse som en attraktiv erhvervskommune i Dansk Industris måling af erhvervsklimaet i de danske kommuner. Det var vi ikke blevet uden den gode dialog og det tætte samarbejde med virksomhederne. Det betyder, at vi i fællesskab kan skabe endnu bedre vilkår for virksomhederne, og dermed forbedre grundlaget for vækst og beskæftigelse i Greve, udtaler Tina Charlotte Koeffoed og tilføjer: Derfor tager vi jævnligt på virksomhedsbesøg for at høre erhvervslivets forslag til, hvordan vi kan blive en endnu bedre kommune at drive virksomhed i.

Kilde: ErhvervsCentret Greve

Deltag i debatten
Del.