Københavns kommune er i stor skala påbegyndt husstandsindsamling af madaffald, som afsættes til bioforgasning. Den afgassede biomasse afsættes som jordforbedringsmiddel (rigt på næringssalte herunder det vigtige fosfor), hvormed cirklen er lukket, i det der som bekendt vokser afgrøder på vore marker.

Det giver meget mening at indsamle madaffald (som udgør ca. 40 % af den gennemsnitlige skraldespands indhold), i det alternativet er forbrænding som i dag.

Det afstedkommer naturligvis også en række praktiske udfordringer, og her kan vi høste af erfaringerne fra bl.a. København.

I Greve har vi en rigtig god samlet affaldsløsning, der ligeledes involverer vores genbrugsplads: MiljøCenter Greve. Vores løsning er relativ billig, og jeg synes som affaldsfagmand og Greveborger, at vi har et højt servicemæssigt indhold. Vores aftale med leverandøren (RenoNorden) udløber i 2019, hvorfor der tages vigtige beslutninger om udbudsindhold i den kommende byrådsperiode

Greves nuværende løsning overholder ikke de grønne målsætninger nedskrevet i ressourcestrategien, der blev implementeret under Helle Thorning-Schmidt. Der fremgår det, at kommunerne skal opnå en genanvendelsesprocent på 50 % inden 2022.

Den målsætning opnår vi blot ved at indsamle madaffaldet, da andre elementer også tæller med i regnestykket.

Affaldsområdet er en mærkesag for Socialdemokratiet og for mig personligt. For miljøets skyld.

De bedste hilsner
Mikkel Peter Sohn Witthøft
Kandidat for Socialdemokratiet i Greve

Deltag i debatten
Del.