Unge under 18 må ikke købe alkohol på restauranter eller diskoteker, men ungdomsuddannelser kan lovligt sælge alkohol til denne aldersgruppe. Det skal laves om, mener 57,5 procent i Region Sjælland ifølge en ny undersøgelse.

Ifølge en ny undersøgelse, som analyseinstituttet Voxmeter har lavet for Blå Kors, mener 57,5 procent i Region Sjælland, at det skal være forbudt for ungdomsuddannelser at sælge alkohol til unge under 18 år. Til sammenligning er det i Region Hovedstaden kun 49,9 procent.

“Det kan tyde på, at der er ved at danne sig en generel bevidsthed om, at der er brug for tiltag, der kan ændre vores alkoholkultur,” siger generalsekretær i Blå Kors Christian Bjerre, der mener, at politikerne bør tage et større ansvar for at forebygge alkoholmisbrug i Danmark.

“Vi ser i vores daglige arbejde i Blå Kors, hvor store konsekvenser et misbrug har, både for den enkelte selv og for vedkommendes børn og familie,” siger Christian Bjerre.

632.000 danskere er vokset op i eller lever lige nu i en familie med alkoholmisbrug, og 585.000 danskere har et alkoholforbrug, som skader deres helbred.

“Vi ved fra andre lande og undersøgelser, at jo ældre man er, før man får sin alkoholdebut, jo færre problemer får man med alkohol senere i livet. Samtidig ved vi også, at pris og tilgængelighed spiller en væsentlig rolle. Derfor giver det god mening, at vi kigger på, hvad vi som samfund kan gøre anderledes,” siger Christian Bjerre.

Rektorer vil ikke forbyde salg

Erik Olesen, rektor på landets største gymnasium, Silkeborg Gymnasium, mener ikke, at et forbud er vejen frem.

“Det skal ikke være forbudt. I mine øjne handler det om, at ungdomsuddannelserne skal sikre, at alkoholindtagelsen foregår under ordnede forhold, og at man forsøger at begrænse indtaget. Det gør vi bl.a. ved at sørge for, at det alkohol, der sælges på skolen, er med lave procenter,” siger Erik Olesen, der gerne påtager sig et medansvar for de unges drukkultur.

“Vi har helt klart et medansvar, og det ansvar tager vi gerne, og det gør vi på god dansk manér. Dvs. med et stramt regelsæt og en god dialog med elever og festudvalg, så festerne foregår på ordentlige måder,” siger Erik Olesen.

Han bakkes op af rektor på Marselisborg Gymnasium i Aarhus, Kirsten Skov.

“Et forbud er en dårlig idé. Alkohol er en del af vores kultur. Men det bliver et problem, når man misbruger alkoholen og drikker for meget. Derfor prøver vi at opdrage vores elever til, at det skal være et nydelsesmiddel. Det skal være hyggeligt at være sammen til fest, det handler ikke bare om at drikke sig fra sans og samling,” siger Kirsten Skov, der understreger vigtigheden af at de unge lære at drikke i et trygt miljø.

“Det er en lukket fest med specialuddannede vagter, bl.a. en sygeplejerske. Der er nogen, der lige skal lære det, og som drikker alt for meget. Men alternativet er, at de drikker andre steder, og så vil det formentlig være hård spiritus. Vi vil hellere have, at de drikker her hos i et trygt og lukket miljø,” siger Kirsten skov.

Forsker: Bedre at forbyde det helt

Anette Søgaard Nielsen, der er forsker og projektdirektør for Forskningsenheden for klinisk alkoholforskning ved Syddansk Universitet og formand for Alkohol & Samfund, mener ikke, alkohol hører hjemme på ungdomsuddannelserne.

“Det vil være bedre, hvis det slet ikke kan fås på uddannelsesstederne. Nu har vi endelig fået det væk fra arbejdspladserne. Jeg synes ikke, at uddannelser hører sammen med alkohol,” siger Anette Søgaard Nielsen og fortsætter:

“Om forebyggelse i al almindelighed ved vi, at nogle af de mest effektive virkemidler i forhold til at nedbringe indtaget af alkohol er pris og tilgængelighed.”

Anette Søgaard Nielsen mener, at et forbud mod salg til unge under 18 vil være et skridt i den rigtige retning, også selvom det kan være svært at håndhæve.

“Det kan have en effekt, hvis det bliver i sammenhæng med en god alkoholpolitik, hvor man involverer eleverne, så det ikke bare bliver sådan, at de ældre elever køber til de yngre. Men uanset hvad, vil et forbud være et godt signal at sende.”

FAKTA:

Voxmeter har stillet 1.008 repræsentativt udvalgte danskere følgende spørgsmål:

Danske unge under 18 må ikke købe alkohol på restauranter eller diskoteker, men ungdomsuddannelser kan lovligt sælge alkohol til unge under 18 år. Mener du, at det skal være forbudt at sælge alkohol til unge under 18 år på ungdomsuddannelser?

Region Sjælland
Ja: 57,5 %
Nej: 41,2 %
Ved ikke: 1,3 %

Region Hovedstaden
Ja: 49,9 %
Nej: 46,7 %
Ved ikke: 3,3 %

Region Syddanmark
Ja: 53,3 %
Nej: 39,1 %
Ved ikke: 7,6 %

Region Midtjylland
Ja: 59 %
Nej: 36,4 %
Ved ikke: 4,5 %

Region Nordjylland
Ja: 53,9 %
Nej: 43,7 %
Ved ikke: 2,4 %

Hele landet
Ja: 54,2 %
Nej: 41,7 %
Ved ikke: 4,1 %

 

Deltag i debatten
Del.