På UUV’s repræsentantskabsmøde i går på Greve Videncenter fremlagde vicedirektør Jan Bagge fra ZBC planer om, at der skal tilbyde fødevareuddannelser på Campus Køge og at der på sigt vil blive arbejdet for at også de grønne uddannelser, automatik- og procesteknikeruddannelser samt måske uddannelsen som fitnessinstruktør bliver et uddannelsestilbud på Campus Køge.

ZBC er den nye store uddannelsesinstitution, der består af en sammenslutning af Selandia, ZBC og SOSU Sjælland, som med mere end 7.100 årselever, over 1.000 medarbejdere og et samlet antal gymnasieelever på over 2.000, nu klart er den største ungdomsuddannelsesinstitution i Region Sjælland. ZBC har udbud i Haslev, Holbæk, Vordingborg, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Køge.

ZBC har gode erfaringer fra andre byer, med at starte nye uddannelsesudbud, da nærhed til en erhvervsuddannelse, er et væsentligt parameter for de unges valg. Når ZBC netop har fokus på udvikling på Campus Køge, hvor ZBC i dag er repræsenteret med SOSU skolen, hænger det sammen med, at ZBC ser store muligheder i Køge Bugt områdets positive demografi, udvikling, infrastruktur og det faktum, at der mangler faglært arbejdskraft i Køge Bugt området.

Forstander Kim Hansen fra Greve- og Høje-Taastrup Produktionsskole orienterede på repræsentantskabsmødet om skolens situation og de aktuelle politiske forhandlinger om en ny

Forberedende Grunduddannelse FGU, som omfatter Produktionsskolerne, EGU, KUU og VUC’s nuværende tilbud.

Der er i dag 35% færre elever på Produktionsskolen, hvilket svare til det gennemsnitlige fald på landsplan.

Kim Hansen ser 3 faktorer som afgørende for faldet i elevtallet:

  1. Udmeldingerne nationalt om Den forberedende Grunduddannelse (FGU) der skaber usikkerhed.
  2. Opsvinget hvor det er lettere at få arbejde og praktikpladser.
  3. Og sidst den store synder, der er den store forskel i ydelsen mellem elevernes Produktionsskoleydelse og en højere ydelsen for unge på kontanthjælp.

Vi skal have ydelsen på plads, en statslig finansiering, en samlet kommunal ungeindsats og nærhed, hvis vi skal lykkes, var udmeldingen fra Kim Hansen.

Hvis man lagde tallene for målgruppen til FGU’en fra Christel Jørgensens (UUV) oplæg sammen, ville der være tale om en gruppe unge i Køge Bugt på ca. 900 15 – 24-årige. Ingen i repræsentantskabet gjorde sig dog forestilling om, at en FGU vil kunne omfatte hele denne gruppe, der vil således fortsat være brug for andre tilbud som supplement til en kommende FGU.

Repræsentantskabet fik også en orientering fra uddannelsesleder Kenneth Schmidt, EUC Sjælland, der fortalte om et succesfuldt Skills forløb, hvor 2.000 elever fra 8. klasse havde været forbi Campus Køges erhvervsuddannelser – Køge Handelsskole, EUC Sjælland, SOSU skolen – til en heldags Skills-konkurrence fra den 4. til den 12. september. Der var positive tilbagemeldinger på arrangementet fra områdets skoler.

Centerleder Mark Jensen annoncerede det næste store fællesprojekt for uddannelserne i Køge Bugt med uddannelsesmessen Tjek på Fremtiden som dels består af en husstandsomdelt avis i 111.000 ex. fra Ishøj til Stevns (Køge Onsdag, Stevnsbladet og Sydkysten) medio oktober og 2 store uddannelsesmesser med over 1.000 deltagende elever og forældre hvert sted den 31.10. på Greve Gymnasium og den 2.11. på Campus Køge/ Køge Handelsskole.

Mark Jensen glædede sig over dialogen på repræsentantskabsmødet og ikke mindst over ZBC meldingen om flere uddannelsesudbud på Campus Køge. Der er ingen tvivl om at nærhed til uddannelsestilbuddene betyder noget, så flere uddannelsestilbud er entydigt godt for områdets ungdom. Mark Jensen mener, at ZBC ser rigtigt, når de ser Campus Køge, som et fremtidigt udviklingsområde – ”der er ikke tvivl hos mig om, at Campus Køge bliver et af de helt store fremtidige uddannelsesudbudsområder i Region Sjælland, uddannelser som ser potentialet her, er uddannelser som læser den fremtidige udvikling rigtigt” var udmeldingen fra centerlederen for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Køge Bugt.

Kilde: UUV

 

 

Deltag i debatten
Del.