Venstres byrådsmedlem Lars Killhof udtræder af Greve Byråd den 31. december 2016 af private grunde, og i stedet indtræder Venstres suppleant Claus Jensen fra 1. januar 2017.

Claus Jensen er 42 år og er gift med Louise Jensen, og sammen har de fire piger. Til daglig er Claus Jensen netværk designer hos 3, og har været kredsformand for Venstre i Greve-Solrød i fem år, hvor Bertel Haarder (V) er opstillet, og medlem af Venstres bestyrelse i Greve.

Ligeledes varetager Claus Jensen en bestyrelsespost i Nældebjerg Børnegård, som er en integreret daginstitution med ca. 107 børn, hvor han har siddet i bestyrelsen siden 2007 med et kort fravær.

Claus Jensen oplyser at han er utrolig glad for at få at kunne træde ind i byrådet, og her få muligheden for at påvirke gennemførelsen af Venstres politik. Det ikke er nogen hemmelighed, at Børne- og ungeområdet er noget som fylder rigtig meget. Claus har siddet på sidelinjen og han har haft mange samtaler med Greves borgmester på netop dette område. 

Claus har gennem sit engagement set og erfaret hvorledes politiske beslutninger påvirker dagligdagen for de mange dygtige pædagoger og lærere, og at der på dette område blev der beskåret alt for hårdt af det tidligere byråd. Derfor er det med glæde, at det nuværende byråd faktisk er begyndt renovering af kommunens skoler, som i den grad har trængt til en kærlig hånd, med det formål at få en bedre arbejdsplads for vores skolebørn, og i sidste ende dygtige elever og der til næste år kommer flere ressourcer til børne og unge området.

Claus ser frem til at blive en del af Venstres gruppe i byrådet, og han håber at kunne bidrage til konstruktiv dialog mellem byrådspartierne.

Deltag i debatten
Del.