Folketinget har vedtaget en ny ferielov, der ændrer reglerne for optjening og afholdelse af ferie. Loven får konsekvenser efter den 1. september 2019. Nu kan du på et morgenmøde i ErhvervsCentret få styr på, hvad den nye ferielov betyder for dig og din virksomhed. Det sker tirsdag den 12. juni fra kl. 8.30-10.00 på Korskildelund 6 i Greve.

Morgenmødet henvender sig til virksomheder, der vil have et konkret indblik i, hvordan de bliver klar til at overholde den nye ferielov, som ændrer princippet om forskudt ferie. Det betyder, at ferien fremover skal optjenes og afvikles over samme periode, det vil sige fra den 1. september til den 31. august året efter (også kaldet ferieåret). Det skal dog være muligt også at afholde ferie i de efterfølgende fire måneder (også kaldet ferieafholdelsesperioden der bliver på i alt 16 måneder). Derudover giver loven også nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet og tilbagevendte ret til betalt ferie, så der ikke længere kan gå op mod 16 måneder, inden en nyansat eller tilbagevenden kan afholde optjent ferie.

Morgenmødet henvender sig i særdeleshed til lønbogholdere, økonomichefer, HR-chefer, ejerledere og direktører med ansvar for ansættelse af medarbejdere i små og mellemstore virksomheder, fortæller erhvervs- og udviklingskonsulent Dorte Kjærgaard fra Greve-Solrød Erhvervsservice, der er en del af ErhvervsCentret:

– Vi har fået en forespørgsel på at afholde et informationsmøde om den nye ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020. Men ferie, der optjenes efter den 1. september 2019, bliver også påvirket. Derfor er det relevant allerede nu at få indsigt i de nye regler. Som virksomhed skal man vide, hvordan man vil håndtere de nye regler. Mange vil uden tvivl få mange spørgsmål fra medarbejdere, der har brug for at vide, hvilke konsekvenser den nye ferielov får for dem, siger Dorte.

De praktiske konsekvenser fro virksomheder gennemgås

På mødet vil deltagerne møde advokat Jonas Hallum fra WINadvokater. Han vil ud fra en juridisk tilgang præsentere den nye ferielov og forklare om de nye regler. Deltagerne vil også få en beskrivelse af, hvilke praktiske konsekvenser den nye ferielov har for virksomheden og medarbejderne. Peter Topp Engelsted Jonasen, der er selvstændig med HR-firmaet HR Topp ApS fra et kontor i ErhvervsCentret, vil stå for den del af arrangementet.

– Hensigten med den nye ferielov er at indføre en mere fleksibel, moderne og robust ferielov, der værner om lønmodtagernes ferierettigheder og tager hensyn til arbejdsgiverne. Den største ændring er, at alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie i modsætning til princippet for forskudt ferie, der stammer fra den gældende ferielov helt tilbage fra 1938, fortæller Peter Topp Engelsted Jonasen, der også vil give sig tid til at besvare spørgsmål fra deltagerne. Han understreger, at fordi der kommer en overgangsordning i 2019, vil arbejdsgiverne få reduceret det likviditetstab, de vil opleve. Ligeledes vil arbejdsgiverne blive kompenseret.

Tilmelding til morgen er nødvendig
Tilmeld dig her: https://erhvervscentret.nemtilmeld.dk/104/

Kilde: ErhvervsCentret Greve

Deltag i debatten
Del.